утренние и вечерние молитвы с толкованием

Подробно: утренние и вечерние молитвы с толкованием - подробная и точная информация собранная из открытых источников в сети.

Молитвы утренние

Воспрянув без лености, и истрезвився, востав от сна, рцы сие:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Посем постой мало молча, дондеже утишатся вся чувствия: и тогда сотвори три поклоны, глаголя:

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя, гре́шнаго.

Таже начни сице:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичны:

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, / и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

Слава: От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, / ум мой просвети́ и се́рдце, / и устне́ мои́ отве́рзи, / во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

И ныне: Внеза́пно Судия́ прии́дет, / и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, / но стра́хом зове́м в полу́нощи: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй, 12,

И молитву сию:

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:
Символ веры:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва 1, святаго Макария Великаго:

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю, но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́; да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2, тогожде святаго:

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не даждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва 3, тогожде святаго:

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4, тогожде святаго Макария:

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5, святаго Василия Великаго:

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, сердца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ния, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, в о́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по дело́м его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  молитва на исполнение желания читать перед сном
Молитва 6, тогожде святаго:

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, я́кo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я́ Твоего́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 7.
Песнь ко Пресвятей Богородице:
Молитва 8,
ко Господу нашему Иисусу Христу:

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 9,
к хранителю человеческия жизни Ангелу:

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нней мое́й души́ и стра́стней мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не даждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва утренняя конечная,
ко Пресвятей Богородице:

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенное призывание святаго,
имя котораго носиши:

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имярек), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятей Богородице:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, / Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; / благослове́на Ты в жена́х / и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, / я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Молитва о живых:

Спаси́, Го́споди, и поми́луй рабо́в Твои́х: отца́ моего́ духо́внаго (имярек), роди́телей мои́х (имярек), сро́дников (имярек), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имярек) и всех правосла́вных христиа́н.

Молитва о усопших:

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имярек), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Или вместо краткого поминовения живых и усопших здесь чти Помянник

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ мя, гре́шнаго.

Утренние и вечерние молитвы с толкованием

Эта молитва называется начальною, потому что мы произносим ее прежде всех молитв, в начале всех молитв. В ней мы просим Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, то есть Пресвятую Троицу, невидимо благословить нас на предстоящее дело Своим именем.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря
(См. Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Боже, милостив буди мне грешному. (Поклон) Боже, милостив будь ко мне грешному. (Поклон) Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, Боже наш, хвала Тебе.

Молитва Святому Духу

Молитва ко Пресвятой Троице

Господи, помилуй (Трижды) Слава и ныне: Восстав от сна, припадаем к Твоим стопам, Благой, и ангельскую песнь возглашаем Тебе, Сильный: Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас. Слава: С постели и от сна Ты поднял меня, Господи, ум мой просвети и сердце, и уста мои отверзи, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица: Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас.

Молитва ко Пресвятой Троице

Приидите, поклонимся Царю нашему Богу.

Приидите, поклонимся и повергнемся на землю пред Христом Царем, нашим Богом.

Псалом 50, покаянный

Молитва первая, святого Макария Великого

Читайте так же:  молитва утренняя и вечерняя краткая

Молитва вторая, того же святого

Молитва третья, того же святого

Молитва четвертая, того же святого

Молитва пятая, святителя Василия Великого

Молитва шестая, того же святого

Молитва седьмая, ко Пресвятой Богородице

Молитва восьмая, ко Господу нашему Иисусу Христу

Молитва девятая, к Ангелу хранителю

Молитва десятая, ко Пресвятой Богородице

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Песнь Пресвятой Богородице

Тропарь Кресту и молитва за отечество

Молитва о живых

Спаси, Господи, и помилуй моего духовного отца (имя его), родителей моих (имена их), родственников моих (имена их), начальников, наставников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан.

Молитва о усопших

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих, родственников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им все грехи, сделанные по собственной воле и помимо их воли, и даруй им Царствие Небесное.

Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную и Матерь Бога нашего. Ты достойна почитания больше Херувимов и по славе Своей несравненно выше Серафимов, Ты без болезней родила Бога Слова (Сына Божия), и как истинную Богородицу мы Тебя прославляем.

Слава, и ныне: Господи, помилуй. (Трижды)

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Утренние и вечерние молитвы с толкованием

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Во имя — именем, в честь, славу. Аминь — истина, правда, истинно так.

Эта молитва называется начальною, потому что мы произносим ее прежде всех молитв, в начале молитв. В ней мы просим Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, то есть Пресвятую Троицу, невидимо благословить нас на предстоящее дело Своим именем.

Перевод: Именем Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Боже, милостив буди мне грешному. (Поклон)

Перевод: Боже, будь милостив ко мне, грешному.

Это молитва мытаря (сборщика податей в древности), который покаялся в своих грехах и получил прощение. Вот как это описано в Евангелии:

Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне, грешнику!

Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится (Лк. 18, 9—14).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Помилуй нас — будь милостив к нам, прости нас. Иисус — Спаситель. Христос — Помазанник. Он назван так потому, что в полной мере имел те дары Святого Духа, которые в Ветхом Завете через помазание получали цари, пророки и первосвященники. Молитв ради — ради молитв или по молитвам.

Иисус Христос есть Сын Божий — второе Лицо Святой Троицы. Как Сын Божий, Он — истинный Бог наш, как и Бог Отец и Бог Дух Святой. Земное имя Его – Иисус, то есть Спаситель, потому что Он спас нас от грехов и вечной смерти. Для этого Он, будучи Сыном Божиим, вселился в Пренепорочную Деву Марию и, при наитии Святого Духа, воплотился и вочеловечился от Нее, то есть принял тело и душу человеческую — родился от Пресвятой Девы Марии, сделался таким же человеком, как и мы, но только был безгрешен — стал Богочеловеком. И вместо того чтобы нам страдать и мучиться за грехи, Он по любви к нам, Его детям, пострадал за нас, умер на кресте и в третий день воскрес, победив смерть и грех и дав нам жизнь вечную. Сознавая свою греховность и не надеясь на силу своих молитв, мы в этой молитве просим помолиться о нас, грешных, пред Спасителем нашим всех святых и Божию Матерь, имеющую особую благодать спасать нас, Своим заступничеством пред Своим Сыном.

Перевод: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Видео (кликните для воспроизведения).

Слава — хвала. В этой молитве мы ничего не просим у Бога, а только славим Его. Ее можно сказать короче: Слава Богу. Произносится она по окончании дела в знак нашей благодарности Богу за Его милости к нам.

Перевод: Хвала Тебе, Боже наш, хвала Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Перевод: Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде сущий (находящийся) и все наполняющий (присутствием Своим), Сокровище благ и Податель жизни, прииди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси, Преблагий, души наши.

Утренние и вечерние молитвы с толкованием

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды) Слава, и ныне:

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо не находя для себя никакого оправдания, мы, грешные, приносим Тебе, как Владыке, эту молитву: помилуй нас.

Слава: Господи, помилуй нас, ибо мы на Тебя надеемся. Не прогневайся на нас сильно и не вспомни беззаконий наших; но и теперь обрати к нам взор Твой, как Милосердный, и избавь нас от врагов наших, ибо Ты — Бог наш и мы люди Твои; все мы — дело рук Твоих, и имя Твое призываем.
Читайте так же:  сильная молитва на поиск работы

Молитва первая, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Молитва вторая, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу

Молитва третья, ко Пресвятому Духу

Молитва четвертая, святого Макария Великого

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста
(24 молитвы, по числу часов дня и ночи)

Господи, не лиши меня небесных Твоих благ.

Господи, избави меня от вечных мук. Господи, мыслью или намерением, словом или делом я согрешил, — прости меня. Господи, избавь меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окаменелого бесчувствия. Господи, избавь меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, помраченное злыми желаниями. Господи, я как человек согрешил, Ты же, как Бог щедрый, помилуй меня, видя немощь души моей. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи, Иисусе Христе, напиши имя раба Твоего, в книге жизни и даруй мне кончину благую. Господи Боже мой, хотя я и ничего доброго не сделал пред Тобою, но дай мне по благодати Твоей положить доброе начало. Господи, окропи сердце мое росою благодати Твоей. Господи неба и земли, вспомни меня, грешного раба Твоего, скверного и нечистого в Царстве Твоем. Аминь.
Господи, приими меня, кающегося. Господи, не оставь меня. Господи, не попусти мне впасть в искушение. Господи, дай мне мысли добрые. Господи, дай мне слезы и, память о смерти, и сокрушение. Господи, дай мне намерение к исповеданию грехов моих. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дай мне терпение, стойкость и кротость. Господи, насади во мне корень добра — страх Твой в сердце моем. Господи, сподоби меня любить Тебя всей душою моей и мыслями, и во всем исполнять волю Твою. Господи, защити меня от злых людей, бесов, и страстей, и от от всех других недостойных дел.

Молитва восьмая, ко Господу нашему Иисусу Христу

Молитва девятая, ко Пресвятой Богородице,
Петра Студийского

Молитва десятая, ко Пресвятой Богородице

Молитва одиннадцатая, ко святому Ангелу хранителю

Молитва святого Иоанникия

Слава, и ныне: Господи, помилуй. (Трижды)

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Молитва святого Иоанна Дамаскина

Не ужели мне одр сей гроб будет — не сейчас ли уже будет моим гробом эта постель (это ложе).
Просветиши днем — просветишь (разум, очи сердечные) светом Твоего учения. В другом смысле — дашь мне еще один день для покаяния.
Се — вот.
Ми — мне.
Злое же творя не престаю — однако (же) не перестаю (не прекращаю) творить злые дела.
Вем убо — ведь знаю же.
Яко — здесь: что.
Или хощу, или не хощу — или хочу, или же не хочу (спасения).
Аще бо праведника спасаеши — потому что если Ты спасаешь праведника.
Ничтоже велие — в этом нет ничего великого (велий — великий).
И аще чистаго помилуеши, ничтоже дивно — и если помилуешь чистого, в этом нет ничего удивительного.
Достойни бо суть- потому что они достойны.
Удиви милость — яви дивную милость Твою.
О сем — здесь: в этом, этим.
Да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголанней благости и милосердию — дабы из-за моих злых дел я не лишился бы Твоей неизреченной благости и милосердия.
Якоже хощеши, устрой о мне вещь — так, как Ты хочешь, исправь мою жизнь.

Просвети очи мои, Христе Боже, да не усну сном смертным, да не скажет враг мой, что одолел меня.

Слава: Заступником души моей будь, Боже, ибо я хожу среди множества соблазнов; избавь меня от них и спаси меня, Благой, как Человеколюбец.

Знаменуй себя крестом и говори молитву Честному Кресту:

Утренние и вечерние молитвы с толкованием

Господи Вседержителю, Боже сил и всякия плоти, в вышних живый и на смиренныя призираяй, сердца же и утробы испытуяй и сокровенная человеков яве предведый, Безначальный и Присносущный Свете, у Него же несть пременение, или преложения осенение; Сам, Безсмертный Царю, приими моления наша, яже в настоящее время, на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешения наша, яже делом, и словом, и мыслию, ведением или неведением согрешенная нами; и очисти ны от всякия скверны плоти и духа. И даруй нам бодренным сердцем и трезвенною мыслию всю настоящаго жития нощь прейти, ожидающим пришествия светлаго и явленнаго дне Единороднаго Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, воньже со славою Судия всех приидет, комуждо отдати по делом его; да не падше и обленившеся, но бодрствующе и воздвижени в делание обрящемся готови, в радость и Божественный чертог славы Его совнидем, идеже празднующих глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бо еси истинный Свет, просвещаяй и освящаяй всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь.

Перевод: Господи Вседержитель, Боже сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий и озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы и ясно ведающий тайны человеческие, Безначальный и Вечный Свет, Который не имеет изменений в силе и не оставляет затененного места на Своем пути. Ты Сам, Бессмертный Царь, приими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, приносим Тебе из нечистых уст; и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, сознательно или несознательно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И дай нам с бодрствующим сердцем и трезвенною мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия Единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий Судия придет со славою воздать каждому по делам его. Да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и поднявшимися среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и Божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный Свет, просвещающий и освящающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь.

Грехи делом — когда это дело противно заповеди Божией. Например, если человек предается объедению, пьянству, лакомствам, то грешит против заповеди Божией «Не сотвори себе кумира и всякого подобия». Грехи словом — когда это слово противно воле Божией. Например, праздные разговоры, неприличные слова и песни — грехи словом. Грехи словом — клевета на ближнего, злословие, осуждение. Грехи мыслию — это пожелания, помышления, противные любви к ближнему, когда мы поступаем против заповеди Божией «Не пожелай ничего, что принадлежит ближнему Твоему». Эти грехи столь же тяжки, как грехи делом и словом. Грехи ведением — те, которые мы делаем, зная, что они запрещены законом Божиим, делаем их по страстям нашим по гордости, злобе, лености и т. д. и оправдываем себя ложными доводами. Грехи неведением происходят от немощи естества человеческого. Кто усмотрит погрешности свои? — говорит пророк Давид (Пс. 18, 13) и присовокупляет молитву: От тайных моих очисти меня , то есть от грехов, по немощи и неведению сделанных мною, которые мне или неизвестны, или которых не помню, или которые не считаю даже за грехи.

Читайте так же:  молитвы на русском

Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною насильством смертнаго сего телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякаго искушения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем, и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.

Каждому христианину Бог при крещении дает Ангела хранителя, который невидимо охраняет человека от всякого зла. Поэтому мы и должны каждый день просить Ангела, чтобы он сохранил и помиловал нас.

Перевод: Святой Ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое; не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела; возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, и если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день; и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в Своем страхе и сделал меня рабом, достойным Своей милости. Аминь.

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего. И погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя. Яко благословена еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

Перевод: Пресвятая Владычица моя Богородица, Своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня, смиренного и несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумение, нерадение, удали все скверные, лукавые и хульные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего и погаси пламя моих страстей, ибо я убог и несчастен; избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды и Пречистое имя Твое славится в веки вечные. Аминь.

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя) , яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

Аз — я; прибегаю — обращаюсь с молитвой. Кроме молитвы Ангелу хранителю мы должны молиться и тому святому, именем которого мы названы, потому что он также молится всегда о нас Богу. Каждому христианину при святом крещении, дается святой в помощники и покровители святой Церковью. Он заботится о нас и сохраняет нас от всех бед и несчастий, которые встречаются нам на земле.

Перевод: Моли Бога о мне, святой (или святая) (имя), потому что я усердно к тебе прибегаю, к моему помощнику и молитвеннику о душе моей.

Узнайте больше об иконостасе Тихвинского храма.

Предлагаем Вам ознакомиться с подробным описанием икон Тихвинского храма, а также узнать больше о значении иконостаса и пространстве храма из статьи нашего священника Антония Лакирева.

Приходите в храм, участвуйте в Богослужениях.

Мы будем рады видеть Вас на службе в нашем храме. Всегда помните священные слова Евангелия: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20).

Каков замысел Божий о семье? Насколько мы близки к нему?

Как должны распределяться права и обязанности в семье? Правильно ли мы относимся к нашим самым близким людям? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой статье.

К услугам читателей — более 1 500 книг библиотеки Тихвинского храма.

Творения святых отцов, учебники, художественная и детская литература, многие редкие издания и духовные книги ждут своих читателей в библиотеке.

Все ли мы знаем о молитве Господней, полученной от самого Христа?

Разъяснение и толкование Господней молитвы от митрополита Антония Сурожского и протопресвитера Александра Шмемана в этом разделе.

Расписание богослужений в Тихвинском храме на ближайший месяц.

Воспользуйтесь опубликованным на сайте расписанием, чтобы уточнить, когда в Тихвинском храме проводятся богослужения и спланировать свой визит заблаговременно.

Воцерковление

 • Первый раз в храме?
 • Таинства
 • Молитвы
  • Значение молитвы
  • Символ веры
  • Молитва Господня
  • Сокращения в молитвослове
  • Утренние молитвы
  • Вечерние молитвы
  • Псалтирь
 • Богослужение
 • Читальный зал
 • Полезные ссылки
 • Миссионерство
 • Календарь приходских и межприходских мероприятий

Расписание

08:30 — Часы. Исповедь.

09:00 — Божественная литургия.

07:30 — Часы. Исповедь.

08:00 — Божественная литургия. Панихида.

16:00 — Всенощное бдение. Исповедь.

08:00 — Молебен благодарственный.

09:00 — Божественная литургия

Новости

 • 5 сентября 2019
  Ремонт папертей и дренаж.
 • 29 марта 2019
  Анонс паломнической поездки в Новый Иерусалим
 • 28 марта 2019
  Фото отчет паломнической поездки в Александровскую Слободу
 • 12 Января 2019
  Выставка в поддержку строительства часовни cвященномученика Федора (Грудакова).
 • 9 Января 2019
  Рождественский праздник!

Мысли великих

Когда ветер дует спокойно, всякий мореплаватель может высоко мнить о себе и хвалиться. Но только при внезапной перемене ветров проявляется искусство опытных кормчих.

Объявления

 • Помощь детям по английскому языку
 • Помощь храму

Толкование утренних молитв

Начальная

Во имя — именем, в честь, славу. Аминь — истина, правда, истинно так.

Эта молитва называется начальною, потому что мы произносим ее прежде всех молитв, в начале молитв. В ней мы просим Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, то есть Пресвятую Троицу, невидимо благословить нас на предстоящее дело Своим именем.

Читайте так же:  молитва мария Богородица

Молитва мытаря
(Ев. от Луки 18, 13)

Это молитва мытаря (сборщика податей в древности), который покаялся в своих грехах и получил прощение. Вот как это описано в Евангелии:

Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне, грешнику!

Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится (Лк. 18, 9—14).

Молитва предначинательная

Помилуй нас — будь милостив к нам, прости нас. Иисус — Спаситель. Христос — Помазанник. Он назван так потому, что в полной мере имел те дары Святого Духа, которые в Ветхом Завете через помазание получали цари, пророки и первосвященники. Молитв ради — ради молитв или по молитвам.

Иисус Христос есть Сын Божий — второе Лицо Святой Троицы. Как Сын Божий, Он — истинный Бог наш, как и Бог Отец и Бог Дух Святой. Земное имя Его – Иисус, то есть Спаситель, потому что Он спас нас от грехов и вечной смерти. Для этого Он, будучи Сыном Божиим, вселился в Пренепорочную Деву Марию и, при наитии Святого Духа, воплотился и вочеловечился от Нее, то есть принял тело и душу человеческую — родился от Пресвятой Девы Марии, сделался таким же человеком, как и мы, но только был безгрешен — стал Богочеловеком. И вместо того чтобы нам страдать и мучиться за грехи, Он по любви к нам, Его детям, пострадал за нас, умер на кресте и в третий день воскрес, победив смерть и грех и дав нам жизнь вечную. Сознавая свою греховность и не надеясь на силу своих молитв, мы в этой молитве просим помолиться о нас, грешных, пред Спасителем нашим всех святых и Божию Матерь, имеющую особую благодать спасать нас, Своим заступничеством пред Своим Сыном.

Слава — хвала. В этой молитве мы ничего не просим у Бога, а только славим Его. Ее можно сказать короче: Слава Богу. Произносится она по окончании дела в знак нашей благодарности Богу за Его милости к нам.

Молитва Святому Духу

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Крепкий — сильный; Безсмертный — неумирающий, вечный.

Эту молитву мы читаем три раза в честь трех Лиц Святой Троицы. Эту молитву называют «Трисвятое», или «Ангельская песнь». Христиане стали употреблять эту молитву после 400 года, когда сильное землетрясение в Константинополе разрушило дома и селения и народ вместе с императором Феодосием II обратился к Богу с молитвой. Во время молебна один благочестивый отрок на виду у всех был поднят невидимой силой на небо, а потом невредимым опять опущен на землю. Он рассказал, что слышал на небе пение Ангелов: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный. Умиленный народ, повторив эту молитву, прибавил: помилуй нас, и землетрясение прекратилось. В этой молитве Богом мы называем первое Лицо Святой Троицы — Бога Отца; Крепким — Бога Сына, потому что Он такой же всемогущий, как и Бог Отец, хотя по человечеству Он страдал и умер; Бессмертным — Духа Святого, потому что Он не только Сам вечен, как Отец и Сын, но и всем тварям дает жизнь и бессмертную жизнь людям. Так как в этой молитве слово святый повторяется три раза, то она и называется «Трисвятое».

Слава, и ныне:

Слава — хвала; ныне — теперь; присно — всегда; во веки веков — вечно, или в бесконечные веки.

В этой молитве мы ничего не просим у Бога, только славим Его, явившегося людям в трех Лицах: Отца, и Сына, и Святого Духа, Которым теперь и вечно принадлежит одинаковая честь прославления.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая — в высшей степени святая; Троице — Троица, три Лица Божества: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой; грехи и беззакония — дела наши, противные воле Божией; посети — приди; исцели — излечи; немощи — слабости, грехи; имене Твоего ради — для прославления имени Твоего.

Эта молитва — просительная. В ней мы обращаемся сначала ко всем трем Лицам вместе, а потом к каждому Лицу Троицы отдельно: к Богу Отцу, чтобы Он очистил грехи наши; к Богу Сыну, чтобы Он простил беззакония наши; к Богу Духу Святому, чтобы Он посетил и исцелил немощи наши. Слова имене Твоего ради относятся опять ко всем трем Лицам Святой Троицы вместе, и так как Бог един, то и имя у Него одно, а поэтому мы говорим «имене Твоего», а не «Имен Твоих».

Господи, помилуй. (Трижды) Слава Отцу, и Сыну, и Святому духу.

Помилуй — будь милостив, прости. Это древнейшая и общая у всех христиан молитва. Мы ее произносим, когда вспоминаем наши грехи. Во славу Святой Троицы эту молитву мы произносим три раза. Двенадцать раз мы произносим эту молитву, испрашивая у Бога благословение на каждый час дня и ночи. Сорок раз — для освящения всей нашей жизни.

Молитва Господня

Отче — Отец; Иже — Который; Иже еси на небесех — Который находится на небесах, или небесный; да — пусть; святится — прославляется; яко — как; на небеси — на небе; насущный — необходимый для существования; даждь — дай; днесь — сегодня, на нынешний день; остави — прости; долги — грехи; должником нашим — тем людям, которые согрешили против нас; искушение — соблазн, опасность впасть в грех; лукаваго — всего хитрого и злого, то есть диавола. Диаволом называется злой дух.

Видео (кликните для воспроизведения).

Эта молитва называется Господнею, потому что ее дал Сам Господь Иисус Христос Своим ученикам, когда они просили Его научить, как им молиться. Потому эта молитва — самая главная молитва для всех.

утренние и вечерние молитвы с толкованием
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here