тропарь молитва кондак

Подробно: тропарь молитва кондак - подробная и точная информация собранная из открытых источников в сети.

Тропарь молитва кондак

В озсия́ нам, я́ко со́лнце светоза́рное, от восто́ка в велеле́пии/ Твоя́, Влады́чице, ико́на,/ озаря́ющи чуде́с сия́нием пресла́вно/ всех, вы́ну приходя́щих к ней с ве́рою и любо́вию,/ и моля́щихся усе́рдно Твоему́, е́же о Сы́не Твое́м и Бо́зе вели́чию./ Сла́ва Бо́гу, Арсе́нием сию́ да́вшему нам,/ сла́ва возврати́вшему от Нова́града, // сла́ва де́йствующему то́ю все́м исцеле́ния.

П репросла́вленная Вы́шняго Ма́ти созыва́ет к песнопе́нию нас/ Своего́ о́браза прише́ствием от Нова́града/ и возбужда́ет зре́нием того́ на по́двиг,/ побежда́ти сопроти́вных си́лу,/ и к Ней, я́ко на́шея ра́дости вино́вней, пе́ти: // ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Новости

    13 Ноябрь 2019

Обновления на сайте

В раздел МОЛИТВОСЛОВ добавлены:

Обновления на сайте

Добавлены молитвословия в разделы:

* Новомученикам и исповедникам XX века

* Мученикам

Объявления

    08 Июль 2014

Внимание!

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Тропарь молитва кондак

Я́ ко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с/ стяжа́вше Тя раби́ Твои́,/ Богоро́дице пречи́стая,/ сопроти́вных ополче́ния низлага́ем./ Те́мже мо́лим Тя:/ мир гра́ду Твоему́ да́руй // и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ч естна́го о́браза Твоего́ зна́мение/ пра́зднующе лю́дие Твои́, Богороди́тельнице,/ и́мже ди́вную побе́ду на сопроти́вныя гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́./ Те́мже Тебе́ ве́рою взыва́ем: // ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Молитва перед иконой, именуемой “Знамение” Корчемная

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Ма́ти, Богоизбра́нная Отрокови́це! Ненаде́жных наде́яние, больны́х исцеле́ние, си́рым предста́тельнице, скорбя́щим утеше́ние и ра́дость, оби́димым покрови́тельнице и всем в беда́х и напа́стях су́щим ско́рое поможе́ние и заступле́ние! Помози́, о Ма́ти Бо́жия, и нам гре́шным в ско́рби на́шей, возвесели́ ра́достию сердца́ люде́й Твои́х; упра́ви в ми́ре и тишине́ жизнь на́шу и не да́ждь во отча́яние впа́сти. Ты бо Еди́на еси́ па́че всех святы́х и па́че всех Го́рних умо́в Предста́тельница на́ша к Бо́гу, я́ко Всеблага́го Царя́ Блага́я Ма́ти. Те́мже мы, гре́шнии, на Пречи́стый Твой о́браз Зна́мения взира́юще, умиле́нно преклоня́ем коле́на и, благогове́йно лобыза́юще, мо́лим Тя, Благосе́рдая Ма́ти: не отри́ни смире́ннаго моле́ния на́шего и яви́ нам зна́мение ми́лости Твоея́: никто́же бо, к Тебе́ прибега́я со упова́нием, исхо́дит от Тебе́ посра́млен, но про́сит благода́ти и прие́млет дар к поле́зному проше́нию, прославля́я Сы́на Твоего́ и Бо́га, и Тебе́ с Ним, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва перед иконой, именуемой “Знамение” Курская-Коренная

Ц ари́ца на́ша Преблага́я, наде́ждо на́ша, Богоро́дице, Прия́телище си́рых и стра́нных Предста́тельнице, скорбя́щих Ра́досте, оби́димых Покрови́тельнице, зри́ши на́шу беду́, зри́ши на́шу скорбь; помози́ нам, я́ко не́мощным, окорми́ нас, я́ко стра́нных, оби́ду на́шу ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши, изба́ви оте́чество на́ше, стра́ждущую зе́млю Росси́йскую, от лю́таго безбо́жников обстоя́ния, спаси́ и сохрани́ рабо́в Твои́х (имярек) и всех нас, зде предстоя́щих и моля́щихся, и покры́й нас от вся́каго зла честны́м Твои́м Омофо́ром, я́ко не и́мамы ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы, ни благи́я Уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти, я́ко да сохрани́ши нас и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва перед иконой, именуемой “Знамение” Новгородская

Д осто́йно есть блажи́ти Тя,/ Богоро́дице Де́во,/ честне́йшую Херуви́м // и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м. Или: П еснь вся́ку духо́вную принесе́м Богоро́дице.

В елича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже ди́вную побе́ду на сопрати́вныя // гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́.

В елича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой честны́й,/ и́мже показа́ла еси́ // пресла́вное зна́мение.

Ино величание, иже в Великом Новеграде

В елича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой честны́й,/ и́мже побе́ду на враги́ дарова́ // гра́ду на́шему.

Тропарь молитва кондак

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ грешни́и и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи: // Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Ин тропарь, глас 4:

Н е умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии:/ а́ще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед?/ Кто же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны?/ Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́: // Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Н е и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ Ты нам помози́:/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́, // да не постыди́мся.

П ресвята́я Де́во Влады́чице Богоро́дице, ми́лосте Христа́ моего́, оби́телище Пресвята́го и Животворя́щаго Ду́ха, наде́ждо всех святы́х раб, свято́е зерца́ло све́тлости Бо́жия, святе́йшая А́нгел и Арха́нгел, Тебе́ припа́дая, усе́рдно молю́ся: умоли́ Сы́на Своего́ и Бо́га моего́, да отпу́стит ми вся́кое прегреше́ние, во́льное и нево́льное, изба́вит мя от всех наве́тов диа́вольских. Ей, Влады́чице, моего́ паде́ния возведе́ние, простри́ богоно́снеи Свои́ ру́це и извлецы́ мя из глубины́ грехо́вныя и даждь ми, рабу́ Твоему́ (имя рек), всегда́ уго́дная Сы́ну Твоему́ и Бо́гу моему́ твори́ти, сла́вя Его́ вку́пе со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  обручальные кольца с молитвой

Новости

    13 Ноябрь 2019

Обновления на сайте

В раздел МОЛИТВОСЛОВ добавлены:

Обновления на сайте

Добавлены молитвословия в разделы:

* Новомученикам и исповедникам XX века

* Мученикам

Объявления

    08 Июль 2014

Внимание!

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Церковные непонятности: что такое тропарь, кондак, канон, ирмос, акафист?

Часто в православных календарях или молитвословах можно встретить слова «тропарь святому» или «кондак праздника». Порой такие надписи встречаются на обороте небольших иконок. Давайте попробуем разобраться, что эти слова значат. Это поможет человеку чувствовать себя уверенней в церковной жизни.

Говоря просто, тропарь и кондак – это небольшие молитвословия, которые содержат в себе не только саму молитву, но и краткое объяснение праздника или прославление святого. Поются они в тот день, когда вспоминается святой или случается праздник. Обычно, тропарь и кондак составляют парное песнопение, исполняемое хором на службе.

Канон – крупная форма

В молитвословах есть и каноны, которые отличается от тропаря и кондака. Это более длинное произведение, состоящие из девяти песен. Каждая песнь канона состоит из ирмоса (первая строфа) и тропарей (4-6 последующих строф). В основе этих песен лежат девять песен из Священного Писания. Канон знаком почти всем верующим – три канона (Господу, Богородице и Ангелу Хранителю) входят в правило к Причастию.

Многозначность «канона»

Трудность, с которой сталкиваются неподготовленные люди – это то, что в разных ситуациях одни и те же слова могут значит разные вещи. Это явление есть и в церковном мире. Каноном называют правила, принятие церковные соборами. Кроме того, говорят об иконописном каноне – это устоявшийся образец для написания иконы. Наконец, каноном (или кану́ном) иногда называют столик для поминальных свечей. Нужно учитывать многозначность слова, чтобы правильно понимать его значение.

Акафист

Каким бы древним и устоявшимся не казалось богослужение, гимнография постепенно развивается. В XIX и XX веке в Русской церкви получил большое распространение жанр акафиста. Строфы в нём начинаются со слова «радуйся» и общее настроение акафиста обычно радостное, а тематика – похвальба святому или прославление Бога. Хотя жанр пользуется большой народной популярностью, в церковное богослужение входит только один Великий акафист (Пресвятой Богородице), написанный в глубокой древности и слабо связанный с современными текстами. Он поется в субботу 5-й седмицы Великого Поста, один раз в год.

Пришли из истории

Сами слова эти пришли из греческого языка.

«Тропарь» переводится как тон, лад или мелодия. Упоминания о пении тропарей находятся в древнейших христианских летописях, датируемых IV и V веком. Это самый древний вид церковных песнопений.

«Кондак» в переводе означает палочку, на которую наматывался свиток из пергамента. В древности кондаки представляли собой не одну строчку, а длинную поэму, посвященную православному празднику. Первый сочинитель таких «поэм» – святой Роман Сладкопевец. С течением времени, в службе остались только первые строчки тех поэм – они и называются кондаками теперь.

Собор Александра Невского в центре Софии

На смену им пришли другие длинные тексты – это были каноны. «Канон» переводится с греческого как правило, мерило или норма. В богослужении он появился примерно в VIII.

Слово «акафист» буквально можно перевести как «не сижу». Иногда их обозначают «неседальными песнями» в противовес «седальнам», другому виду песнопений.

Гимнография – церковная песенная поэзия

Можно сказать, что тропарь, кондак, канон и акафист – это жанры церковной песенной поэзии, иначе называемой гимнографией. Есть и множество других видов песнопений и возгласов. Мы лишь приподняли завесу тайны над красотой и гармонией церковных наук и богослужебных понятий. Надеемся, что эта статья поможем вам подружиться с миром православного богослужения.

Значение праздника Сретения Господня, ирмосы, тропарь, кондак и величание

Молитвы каноны акафисты

Акатисти, тропари, молитве

Православные молитвы ☦

Тропари и кондак о умерших

Оглавление:

Тропарь, глас 8

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Господи, душу раба Твоего (или: душу рабы Твоея; о многих же: души раб Твоих), на Тя бо упование возложи (или о многих: возложиша), Творца и Зиждителя и Бога нашего. Слава, и ныне: Тебе и Стену и Пристанище имамы, и Молитвенницу благоприятну к Богу, Егоже родила еси, Богородице безневестная, верных спасение

Тропари иной, глас 4

Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженней жизни, яже у Тебе, Человеколюбче. В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко един еси Человеколюбец. Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой. И ныне: Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися души его. Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему (имя), и сотвори ему вечную память.

Тропари иной, глас 5

Кондак, глас 8

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси Создавый мя и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Читайте так же:  молитва чтоб родители не ругались

Седален, глас 5

Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего, и сего всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая, яко Благ, прегрешения его, вольная и невольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче. Слава, и ныне: От Девы возсиявый миру, Христе Боже, сыны света Тою показавый, помилуй нас.

Православные молитвы ☦

Молитва, тропарь и кондак пророку Науму

(о помощи в учебе, в экзамене; об укреплении веры, об исцелении от болезней)

Оглавление:

Молитва пророку Науму

Тропарь пророку Науму, глас 2

Проро́ка Твоего́ Нау́ма па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак пророку Науму, глас 4

Просвети́вшееся Ду́хом чи́стое твое́ се́рдце,/ проро́чества бысть светле́йшаго прия́телище:/ зри́ши бо, я́ко настоя́щая, дале́че су́щая;/ сего́ ра́ди тя почита́ем,// проро́че блаже́нне, Нау́ме сла́вне.

Тропари, кондаки и величания общие святым

Всемилостивому Спасу

Тропарь, глас 8:

С вы́шних призира́я, убо́гия прие́мля, / посети́ нас, озло́бленныя грехи́, Влады́ко Всеми́лостиве, / моли́твами Богоро́дицы да́руй душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 6:

Вся́кия скве́рны, Всеми́лостивый Спа́се, аз бых де́латель / и во отча́яния ров впа́дся, / но стеню́ от се́рдца и вопию́ к Тебе́, Сло́ве, / ускори́, Ще́дрый, и потщи́ся на по́мощь на́шу, / я́ко ми́лостив.

В праздники Богородичные

Тропарь, глас 4-й

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи, Тя бо еди́ну наде́жду и́мамы.

Другой тропарь, глас тот же

Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии, а́ще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи, кто бы нас изба́вил от толи́ких бед? Кто же бы сохрани́л доны́не свобо́дны? Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́, Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Кондак, глас 6-й

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти; ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Другой кондак, глас 6-й

Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице, Ты нам помози́, на Тебе́ наде́емся и Тобо́ю хва́лимся, Твои́ бо есмы́ рабы́, да не постыди́мся.

Величание

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, Богоизбра́нная Отрокови́це, и чтим о́браз Твой святы́й, и́мже то́чиши исцеле́ния всем, с ве́рою притека́ющим.

Небесным силам бесплотным

Тропарь, глас 4-й

Небе́сных во́инств Архистрати́зи, мо́лим вас при́сно мы недосто́йнии, да ва́шими моли́твами оградите́ нас кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы, сохраня́юще нас, припа́дающих приле́жно и вопию́щих: от бед изба́вите нас, я́ко чинонача́льницы Вы́шних сил.

Кондак, глас 2-й

Архистрати́зи Бо́жии, служи́телие Боже́ственныя сла́вы, А́нгелов нача́льницы и челове́ков наста́вницы, поле́зное нам проси́те и ве́лию ми́лость, я́ко безпло́тных Архистрати́зи.

Величание

Велича́ем вас, Арха́нгели и А́нгели и вся во́инства, Херуви́ми и Серафи́ми, сла́вящия Го́спода.

Пророку

Тропарь, глас 2-й

Проро́ка Твоего́ (имярек) па́мять, Го́споди, пра́зднующе, тем Тя мо́лим, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4-й

Просвети́вшееся Ду́хом чи́стое твое́ се́рдце проро́чества бысть светлейшаго прия́телище: зри́ши бо, я́ко настоя́щая, дале́че су́щая; сего́ ра́ди тя почита́ем, проро́че блаже́нне (имярек), сла́вне.

Величание

Велича́ем тя, святы́й проро́че Бо́жий (имярек), и чтим святу́ю па́мять твою́, ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Апостолу

Тропарь, глас 3-й

Апо́столе святы́й (имярек), моли́ ми́лостиваго Бо́га, да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й

Я́ко звезду́ пресве́тлую Це́рковь всегда́ стяжа́ тя, апо́столе (имярек), чуде́с твои́х многоподава́нием просвеща́ема. Те́мже зове́м Христу́: спаси́ чту́щих ве́рою па́мять Твоего́ апо́стола, Многоми́лостиве.

Величание

Велича́ем тя, апо́столе Христо́в (имярек), и чтим боле́зни и труды́ твоя́, и́миже труди́лся еси́ во благове́стии Христо́ве.

Апостолам

Тропарь, глас 3-й

Апо́столи святи́и, моли́те ми́лостиваго Бо́га, да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й

Ло́зие яви́стеся Христо́ва виногра́да му́дрии, гро́здие принося́ще в доброде́телех, вино́ нам спасе́ния источа́юще: его́же прие́млем, весе́лия исполня́ющеся. Пра́зднуем честну́ю ва́шу па́мять, в ню́же молите дарова́тися нам вели́цей ми́лости и отпуще́нию грехо́в, Госпо́дни апо́столи.

Святителю

Тропарь, глас 4-й

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, воздержа́ния учителя, яви тя стаду твоему Яже веще́й истина; сего ради стяжа́л еси́ смирением высо́кая, нищетою бога́тая, о́тче священнонача́льниче (имярек), моли Христа́ Бо́га спастися душа́м на́шим.

Кондак, глас 2-й

Боже́ственный гром, труба́ духо́вная, ве́ры насади́телю и отсека́телю ересе́й, Тро́ицы уго́дниче, вели́кий святи́телю (имярек), со А́нгелы предстоя́ при́сно, моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя, святи́телю о́тче (имярек), и чтим святу́ю па́мять твою́, ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Святителям

Тропарь, глас 4-й

Бо́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 8-й

Я́ко доброде́телей учи́телие и иера́рхов украше́ние, Це́рковь, пою́щи, вас сла́вит: моли́твами ва́шими пода́йте чту́щим вас любо́вию доброде́телей исправле́ние и собла́знов избавле́ние, я́ко непобеди́мии.

Мученику

Тропарь, глас 4-й

Му́ченик Твой, Го́споди, (имярек), во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего; име́яй бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости. Того моли́твами спаси ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2-й

Звезда́ све́тлая яви́лся еси́ непреле́стная ми́рови, Со́лнца Христа́ возвеща́я заря́ми твои́ми, страстоте́рпче (имярек), и пре́лесть погаси́л еси́ всю, нам же подае́ши свет, моля́ся непреста́нно о всех нас.

Читайте так же:  молитвы на деньги и удачу и благосостояние и Богатство
Величание
Видео (кликните для воспроизведения).

Велича́ем тя, страстоте́рпче святы́й (имярек), и чтим честна́я страда́ния твоя́, я́же за Христа́ претерпе́л еси́.

Мученице

Тропарь, глас 4-й

А́гница Твоя́, Иису́се, (имярек), зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе́, Женише́ мой, люблю́, и Тебе́ и́щущи, страда́льчествую и сраспина́юся и спогреба́юся Креще́нию Твое́му и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю; но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́. Тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2-й

Храм твой всечестны́й, я́ко цельбу́ душе́вную обре́тше, вси ве́рнии велегла́сно вопие́м ти: де́во му́ченице (имярек) великоимени́тая, Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя, страстоте́рпице Христо́ва (имярек), и чтим честно́е страда́ние твое́, е́же за Христа́ претерпе́ла еси́.

Мученикам

Тропарь, глас 4-й

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: имуще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости; тех моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2-й

Свети́льницы све́тлии я́вльшеся, Боже́ственнии му́ченицы, тварь всю све́тлостию чуде́с озаря́ете, неду́ги разреша́юще и глубо́кую тьму всегда́ отгоня́юще, Христу́ Бо́гу моля́щеся непреста́нно о всех нас.

Священномученику

Тропарь, глас 4-й

И нра́вом прича́стник, и престо́лом наме́стник апо́столом быв, дея́ние обрел еси́, Богодухнове́нне, в виде́ния восхо́д: сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я, и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве. Священному́чениче (имярек), моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас тот же

Во святи́телех благоче́стно пожи́в и муче́ния путь проше́д, и́дольския угаси́л еси́ же́ртвы, и побо́рник быв твое́му ста́ду, богом́удре. Те́мже тя почита́юще, та́йно вопие́м ти: от бед изба́ви ны при́сно твои́ми мольба́ми, о́тче наш (имярек).

Священномученикам

Тропарь, глас 4-й

Бо́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 3-й

Я́ко свети́льники незаходи́мыя разу́мнаго Со́лнца, соше́дшеся днесь восхва́лим пе́сньми: возсия́ли бо есте́ су́щим во тьме неразу́мия, всех созыва́юще к высоте́ благоче́стия, священному́ченицы. Тем вопие́м вам: ра́дуйтеся, по́стников всех основа́ние.

Преподобному

Тропарь, глас 4-й

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу: прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́, и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней; те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне (имярек), дух твой.

Кондак, глас 2-й

Чистото́ю душе́вною боже́ственне вооружи́вся и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́, вручи́в кре́пко, пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния, (имярек) о́тче наш, моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче (имярек), и чтим святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче А́нгелов.

Преподобной

Тропарь, глас 4-й

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу: прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней; те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная (имярек), дух твой.

Кондак, глас 2-й

За любо́вь Госпо́дню, преподо́бная, поко́я жела́ние возненави́дела еси́, поще́нием дух твой просвети́вши: кре́пко бо звери победи́ла еси́; но моли́твами твои́ми проти́вных шата́ние разори́.

Величание

Ублажа́ем тя, преподо́бная ма́ти (имярек), и чтим святу́ю па́мять твою́: ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Преподобным

Тропарь, глас 4-й

Бо́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 2-й

Волне́ний мно́жество невла́жно проходя́ще, безпло́тныя враги́ струя́ми слез ва́ших кре́пко погрузи́ли есте́, богому́дрии и преподо́бнии, и чуде́с дар прии́мше, моли́те непреста́нно о всех нас.

Бессребреникам

Тропарь, глас 8-й

Святии безсре́бреницы и чудотворцы, посети́те не́мощи на́ша: ту́не прия́сте, ту́не дади́те нам.

Кондак, глас 2-й

Благодать прии́мше исцеле́ний, простира́ете здравие су́щим в ну́ждах, вра́чеве, чудотво́рцы пресла́внии; но вашим посеще́нием ра́тников де́рзости низложи́те, мир исцеля́юще чудесы́.

Величание

Величаем вас, чудотворцы сла́внии (имена их), и чтим честная страдания ваша, яже за Христа претерпе́ли есте́.

Христа ради юродивому

Тропарь, глас 1-й

Глас апостола Твоего Павла услы́шав, глаго́лющ: мы юро́ди Христа́ ради, раб Твой, Христе Боже (имярек), юро́д бысть на земли́ Тебе́ ра́ди; темже память его почита́юще, Тебе молим, Господи, спаси души наша.

Кондак, глас 8-й

Вы́шния красоты́ жела́я, и ни́жния сла́сти теле́сныя то́щно оста́вил еси́, нестяжа́нием су́етнаго ми́ра Ангельское житие преходя́, сконча́вся, (имярек) блаже́нне; с ни́миже Христа Бога моли непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя, святы́й пра́ведный (имярек), и чтим святую память твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Тропари и кондаки из Триоди постной

Неделя о мытаре и фарисее

По 50-м псалме.

Слава, глас 8: Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н: / но я́ко щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

И ныне, Богородичен: На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́, / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х: / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Также, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых, помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго: / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, / я́ко Дави́д вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

Читайте так же:  наталья Степанова молитвы от пьянства

Тропарь воскресный гласа.

Кондак, глас 4. Подобен: Яви́лся еси́ днесь:

Фарисе́ева убежи́м высокоглаго́лания, / и мытаре́ве научи́мся высоте́ глаго́л смире́нных, / покая́нием взыва́юще: / Спа́се ми́ра, / очи́сти рабы́ Твоя́.

Вторый кондак, глас 3. Подобен: Де́ва днесь:

Воздыха́ния принесе́м мыта́рская Го́сподеви, / и к Нему́ присту́пим гре́шнии я́ко Влады́це: / хо́щет бо спасе́ния всех челове́ков, / оставле́ние подае́т всем ка́ющимся. / Нас бо ра́ди воплоти́ся, / Бог сый Отцу́ собезнача́льный.

Неделя о блудном сыне

Тропарь воскресный гласа.

Кондак, глас 3. Подобен: Де́ва днесь:

Оте́ческия сла́вы Твоея́ удали́хся безу́мно, / в злых расточи́в е́же ми пре́дал еси́ бога́тство. / Те́мже Ти блу́днаго глас приношу́: / согреши́х пред Тобо́ю, О́тче ще́дрый, / приими́ мя ка́ющася / и сотвори́ мя я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х.

Мясопустная Вселенская родительская суббота

Тропарь, глас 8:

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй / и поле́зное всем подава́яй, / Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне, Богородичен: Тебе́ и Сте́ну, и Приста́нище и́мамы, / и Моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Кондак, глас 6:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, / ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Неделя мясопустная

Тропарь воскресный гласа.

Кондак, глас 1:

Егда́ прии́деши, Бо́же, на зе́млю со сла́вою, / и трепе́щут вся́ческая: / река́ же о́гненная пред суди́щем влече́т, / кни́ги разгиба́ются, и та́йная явля́ются: / тогда́ изба́ви мя от огня́ неугаси́маго / и сподо́би мя одесну́ю Тебе́ ста́ти, Судие́ пра́веднейший.

Суббота сырная

Тропарь, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, / но моли́твами их / в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 8. Подобен: Я́ко нача́тки:

Я́ко благоче́стия пропове́дники, и нече́стия обузда́тели / богоно́сных собо́р уясни́л еси́, подсо́лнечную осиява́ющия. / В ми́ре соверше́нном тех моли́твами, / Тебе́ сла́вящия и велича́ющия сохрани́, / пою́щия Ти, Го́споди: Аллилу́ия.

Неделя сыропустная

Тропарь воскресный гласа.

Кондак, глас 6:

Прему́дрости Наста́вниче, смы́сла Пода́телю, / нему́дрых Наказа́телю, и ни́щих Защи́тителю, / утверди́, вразуми́ се́рдце мое́, Влады́ко. / Ты даждь ми сло́во, О́тчее Сло́во, / се бо устне́ мои́ не возбраню́, / во е́же зва́ти Тебе́: / Ми́лостиве, поми́луй мя па́дшаго.

Суббота первая Великаго поста, великомученика Феодора Тирона

Тропарь, глас 2:

Ве́лия ве́ры исправле́ния, / во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния, / святы́й му́ченик Фео́дор ра́довашеся: / огне́м бо всесожже́гся, / я́ко хлеб сла́дкий Тро́ице принесе́ся. / Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, / спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Ве́ру Христо́ву, я́ко щит, внутрь прии́м в се́рдце твое́м, / проти́вныя си́лы попра́л еси́, многострада́льче, / и венце́м Небе́сным венча́лся еси́ ве́чно, Фео́доре, я́ко непобеди́мый.

Неделя первая Великаго поста, торжество Православия

Тропарь воскресный гласа.

Иный тропарь, глас 2:

Пречи́стому о́бразу Твоему́ покланя́емся, Благи́й, / прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же, / во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест, / да изба́виши, я́же созда́л еси, от рабо́ты вра́жия. / Тем благода́рственно вопие́м Ти: / ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш, / прише́дый спасти́ мир.

Кондак, глас 2:

Неопи́санное Сло́во О́тчее, / из Тебе́, Богоро́дице, описа́ся воплоща́ем, / и оскве́рншийся о́браз в дре́внее вообрази́в, / Боже́ственною добро́тою смеси́, / но испове́дающе спасе́ние, / де́лом и сло́вом, сие́ вообража́ем.

Субботы второй, третьей и четвертой седмицы Великаго поста

Тропари, глас 2:

Апо́столи, му́ченицы и проро́цы, / святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, / до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, / дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, / о нас Того́, я́ко Бла́га, моли́те, / спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.

Слава: Помяни́, Го́споди, я́ко Благ, рабы́ Твоя́, / и ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́: / никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты, / моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.

И ныне, Богородичен: Ма́ти Свята́я Неизрече́ннаго Све́та, / а́нгельскими Тя пе́сньми почита́юще, / благоче́стно велича́ем.

Кондак, глас 6:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, / ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть / боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Неделя вторая Великаго поста, Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийскаго (1360)

Тропарь воскресный гласа.

И святителю тропарь, глас 8:

Правосла́вия свети́льниче, / Це́ркве утвержде́ние и учи́телю, / мона́хов добро́то, / богосло́вов побо́рниче непребори́мый, Григо́рие чудотво́рче, / Фессалони́тская похвало́, пропове́дниче благода́ти, / моли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8. Подобен: Взбра́нной:

Прему́дрости свяще́нный и Боже́ственный орга́н, / богосло́вия све́тлую согла́сно трубу́, / воспева́ем тя, Григо́рие богоглаго́льниче, / но я́ко ум, Уму́ пе́рвому предстоя́й, / к Нему́ ум наш о́тче наста́ви, да зове́м: / ра́дуйся, пропове́дниче благода́ти.

Неделя третья Великаго поста, Крестопоклонная

Тропарь воскресный гласа.

И честному Кресту тропарь, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кондак, глас 7. Самогласен:

Не ктому́ пла́менное ору́жие храни́т врат Еде́мских: / на ты́я бо на́йде пресла́вный соу́з Дре́во кре́стное, / сме́ртное жа́ло и а́дова побе́да прогна́ся, / предста́л бо еси́, Спа́се мой, вопия́ су́щим во а́де: / вни́дите па́ки в рай.

Неделя четвертая Великаго поста, преподобнаго Иоанна Лествичника (649)

Тропарь воскресный гласа.

И преподобному тропарь, глас 1:

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ А́нгел / и чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се о́тче наш Иоа́нне, / посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м, / исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти. / Сла́ва Да́вшему ти кре́пость, / сла́ва Венча́вшему тя, / сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 4. Подобен: Яви́лся еси́ днесь:

На высоте́ Госпо́дь воздержа́ния и́стинна тя положи́, / я́коже звезду́ неле́стную, световодя́щую концы́, / наста́вниче Иоа́нне о́тче наш.

Читайте так же:  молитва 9 го шага

Четверток пятый Великаго поста

Кондак великаго канона, глас 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, / воста́ни, что спи́ши? / Коне́ц приближа́ется, / и и́маши смути́тися: / воспряни́ у́бо, / да пощади́т тя Христо́с Бог, / везде́ сый и вся́ исполня́яй.

Суббота пятая Великаго поста, Похвала Пресвятыя Богородицы

Тропарь, глас 8, самоподобен:

Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме, / в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней: / приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя, / Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х / прие́мша ра́бий зрак, / ужаса́юся зва́ти Тебе́: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Неделя пятая Великаго поста, преподобной Марии Египетской (522)

Тропарь воскресный гласа.

И преподобней тропарь, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу, / прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́, / и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, / прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней. / Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мари́е, дух твой.

Кондак, глас 3: Подобен: Де́ва днесь:

Блуда́ми пе́рвее преиспо́лнена вся́ческими, / Христо́ва неве́ста днесь покая́нием яви́ся, / А́нгельское жи́тельство подража́ющи, / де́моны Креста́ ору́жием погубля́ет. / Сего́ ра́ди Ца́рствия неве́ста яви́лася еси́, / Мари́е пресла́вная.

Суббота шестая Великаго поста, Лазарева

Тропарь, глас 1:

О́бщее воскресе́ние / пре́жде Твоея́ Стра́сти уверя́я, / из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же. / Те́мже и мы, я́ко о́троцы, побе́ды зна́мения нося́ще, / Тебе́, Победи́телю сме́рти, вопие́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Кондак, глас 2. Подобен: Вы́шних ища́:

Всех ра́дость Христо́с, / И́стина, Свет, Живо́т и ми́ра Воскресе́ние, / су́щим на земли́ яви́ся Свое́ю бла́гостию, / и бысть о́браз Воскресе́ния, / всем подая́ Боже́ственное оставле́ние.

Неделя Ваий

Тропарь, глас 1:

О́бщее воскресе́ние / пре́жде Твоея́ Стра́сти уверя́я, / из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же. / Те́мже и мы, я́ко о́троцы побе́ды зна́мения нося́ще, / Тебе́ Победи́телю сме́рти вопие́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Другий тропарь, глас 4:

Спогре́бшеся Тебе́ креще́нием, Христе́ Бо́же наш, / безсме́ртныя жи́зни сподо́бихомся Воскресе́нием Твои́м, / и воспева́юще зове́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Кондак, самогласен, глас 6:

На престо́ле на Небеси́, / на жребя́ти на земли́ носи́мый, Христе́ Бо́же, / А́нгелов хвале́ние / и дете́й воспева́ние прия́л еси́, зову́щих Ти: / благослове́н еси́, Гряды́й Ада́ма воззва́ти.

Великий понедельник

Тропарь, глас 8:

Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи, / и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща, / недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща. / Блюди́ у́бо, душе́ моя́, / не сном отяготи́ся, / да не сме́рти предана́ бу́деши, / и Ца́рствия вне затвори́шися, / но воспряни́ зову́щи: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

Кондак, глас 8. Подобен: Я́ко нача́тки.

Иа́ков рыда́ше Ио́сифова лише́ния, / и до́блий седя́ше на колесни́це, я́ко царь почита́емь: / еги́птяныни бо тогда́ сласте́м не порабо́тав, / воспрославля́шеся от Ве́дущаго челове́ческая сердца́, / и Посыла́ющаго вене́ц нетле́нный.

Великий вторник

Тропарь, глас 8:

Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи:

Таже кондак, глас 2. Подобен: Вы́шних ища́:

Час, душе́, конца́ помы́сливши, / и посече́ния смоко́вницы убоя́вшися, / да́нный тебе́ тала́нт трудолю́бно де́лай, окая́нная, / бо́дрствующи и зову́щи: / да не пребу́дем вне черто́га Христо́ва.

Великая среда

Тропарь, глас 8:

Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи:

Кондак, глас 4. Подобен: Вознесы́йся:

Па́че блудни́цы, Бла́же, беззако́нновав, / слез ту́чи ника́коже Тебе́ принесо́х, / но молча́нием моля́ся припа́даю Ти, / любо́вию облобыза́я пречи́стеи Твои́ но́зе, / я́ко да оставле́ние мне, я́ко Влады́ка, пода́си долго́в, / зову́щу Ти, Спа́се: / от скве́рных дел мои́х изба́ви мя.

Великий четверток

Тропарь, глас 8:

Егда́ сла́внии ученицы́ / на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, / тогда́ Иу́да злочести́вый, / сребролю́бием неду́говав, омрача́шеся, / и беззако́нным судия́м Тебе́, Пра́веднаго Судию́ предае́т. / Виждь, име́ний рачи́телю, / сих ра́ди удавле́ние употреби́вша! / Бежи́ несы́тыя души́, / Учи́телю такова́я дерзну́вшия: / И́же о всех благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 2. Подобен: Вы́шних ища́:

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель, / сокрове́нно ты́я простира́ет, / и прие́млет це́ну Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ка, / и неиспра́влен пребы́сть Иу́да, раб и льстец.

Великий пяток

Тропарь, глас 4:

Искупи́л ны еси́ от кля́твы зако́нныя / Честно́ю Твое́ю Кро́вию, / на кресте́ пригвозди́вся, и копие́м пробо́дся, / безсме́ртие источи́л еси́ челове́ком, / Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, прииди́те, вси воспои́м: / Того́ бо ви́де Мари́я на Дре́ве, и глаго́лаше: / а́ще и распя́тие терпи́ши, / Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Великая суббота

Тропари, глас 2:

Благообра́зный Ио́сиф, / с Дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́, / плащани́цею чи́стою обви́в, и воня́ми, / во гро́бе но́ве покры́в положи́.

Слава: Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ безсме́ртный, / тогда́ ад умертви́л еси́ блиста́нием Божества́. / Егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́, / вся Си́лы Небе́сныя взыва́ху: / Жизнода́вче, Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

И ныне: Мироно́сицам жена́м при гро́бе предста́в, А́нгел вопия́ше: / ми́ра ме́ртвым суть прили́чна, / Христо́с же истле́ния яви́ся чуждь.

Кондак, глас 6:
Видео (кликните для воспроизведения).

Бе́здну заключи́вый мертв зри́тся, / и сми́рною и плащани́цею обви́вся, / во гро́бе полага́ется, я́ко сме́ртный, Безсме́ртный, / жены́ же приидо́ша пома́зати Его́ ми́ром, / пла́чущия го́рько и вопию́щия: / сия́ суббо́та есть преблагослове́нная, / в не́йже Христо́с усну́в, воскре́снет тридне́вен.

тропарь молитва кондак
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here