поминальная молитва на годовщину смерти

Подробно: поминальная молитва на годовщину смерти - подробная и точная информация собранная из открытых источников в сети.

Молитва детей об усопших родителях

Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об усопшей матери

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Читайте так же:  о премилосердный боже молитва

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях иная *

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы и традиции на годовщину смерти

В жизни случаются такие горестные моменты, как потеря близкого человека. В тяжелые дни родственники делают все, чтобы достойно проводить умершего близкого в его последний путь и соблюдают необходимые ритуалы. Но не все знают о том, что нужно делать через год после смерти человека. А для такого события предусмотрены свои ритуалы, и один из главных — это молитва на годовщину смерти.

Поминальные ритуалы

Какие ритуалы соблюдаются на годину:

 • посещают на кладбище могилу усопшего, приносят цветы;
 • заказывают поминальную службу в церкви;
 • устраивают поминальный обед;
 • читают молитву о поминании души.

На кладбище можно пойти как с самыми близкими людьми, так и самостоятельно. Необходимо это сделать в светлое время суток. На могиле следует все убрать, зажечь свечу, принести цветы и помолиться.

Пребывая на кладбище, лучше всего вспоминать самые лучшие и светлые моменты, связанные с жизнью умершего. Такие мысли приносят спокойствие и успокаивают боль.

Главное — предаваться воспоминаниям про себя и не шуметь. Скорбят тихо, не причитая и не плача навзрыд. Нужно себя сдерживать, не беспокоить душу усопшего и не привлекать плохие мысли.

Приносить еду и напитки на кладбище не рекомендуют, как и спиртное, которое часто ставят на могилу усопшего. Исключением считается только кутья, освященная в церкви. Прием пищи лучше перенести в соответствующее место.

Священнослужители христианской церкви запрещают употреблять пищу в местах захоронений. Но и парапсихологи, и научные работники тоже придерживаются мнения, что при поминании усопшего в чертогах погоста употреблять еду и напитки не стоит, т.к. можно притянуть к себе негативную энергетику.

Поминальный обед

Поминальный обед является важным обрядом в день годовщины смерти. На могилу или в церковь можно сходить самостоятельно, а за столом собирают всех важных и близких усопшему людей.

Собравшиеся вместе вспоминают лучшие события, связанные с умершим, и все вместе поминают его душу во Христе. Но чтобы данное мероприятие прошло хорошо, нужно знать, как правильно его организовать и что подавать.

Где проводить поминальный обед, решают близкие усопшему люди. Его можно устроить дома, в узком кругу. Допустимы обеды в кафе и ресторанах.

Стол накрывают на усмотрение хозяев. На обед принято подавать и первые, и вторые блюда. Это может быть суп, пюре, котлеты и др. Главное — помнить: если такой обед выпадает на Великий пост, то блюда на столе не должны содержать компонентов животного происхождения.

Есть одно блюдо, которое должно быть обязательно на столе, — это кутья. Угощение символизирует благополучную загробную жизнь, поэтому ее употребляют в первую очередь.

На столе не должно быть алкогольных напитков. А в рюмку, которую ставят специально для усопшего, наливают компот.

При подаче приборов к трапезе помните, что нельзя гостям давать вилки и ножи.

Перед началом обеда встает глава (отец) семейства, и произносит молитву, после этого можно приступать к трапезе.

Христианские обычаи предписывают следующий набор блюд на поминальный день годовин:

 • горячее (борщ или щи);
 • второе блюдо (мясо с гарниром);
 • пироги;
 • компот;
 • кутья;
 • сладости.

Кроме самого поминального обеда, в христианских обычаях принято давать каждому, кто пришел на поминки кулек с конфетами или печеньем и платочек. Печенье иногда заменяют на постную булку или пирог.

Посещение церкви на годовщину смерти

Перед тем как идти на кладбище, нужно посетить церковь и заказать службу. Если вы придете на литургию, то необходимо написать записку, в которой указать имя усопшего. В таком случае оно будет на устах священника во время молитвы. Главным условием в этом случае будет приход утром, до начала службы.

Читайте так же:  молитва от происков врагов

Также можно заказать панихиду. Обряд заказывают на 3, 9 и 40 день после смерти близкого человека. Его рекомендуют заказывать и на годину, и на последующие годовщины смерти человека.

Для заказа необходимо в церковь принести продукты и положить их на специально отведенный стол. После этого передать записку с именем вашего близкого священнослужителю. Когда начнется панихида, важно присутствовать на ней, чтобы молитва была услышана.

Молитвы на годину

Помимо того, чтобы заказывать церковные обряды, можно еще и самостоятельно молиться за упокой души умершего. Это делают как на кладбище, так и дома. Молитва нужна, чтобы душа усопшего обрела покой.

Существует много молитв. Есть те, что предназначены для близких людей — матери, отца, ребенка. Но можно использовать молитвы общего характера, такие как на годовщину или на сороковой день смерти. В таком случае хорошо подойдет вот эта молитва:

«Господи Иисуси, прими Ты душу раба своего (имя покойного), отпусти ему все грехи его малые и большие, и прими в рай. Как намучался он в жизни своей, как устал страдать и печалиться на земле этой, так пусть же теперь он покоится с миром и спит вечным сном. Убереги его от огня адского, не допусти чтобы к демонам он попал и к дьяволу на растерзанье. Во имя Отца, и Сына и Святого Духа. Аминь».

Еще можно использовать другую молитву:

«Боже, Господь милосердный, вспоминая годовщину смерти раба твоего (имя покойного) просим Тебя, удостой его места в Царствии Твоём, даруй благословенный покой и введи в сияние славы Твоей.

Господи, призри милостиво на молитвы наши за душу раба Твоего (имя усопшего), чью годовщину смерти мы вспоминаем; просим Тебя, сопричти его к сонму Твоих святых, даруй прощение грехов и вечный покой. Через Христа, Господа нашего. Аминь.»

Если человек потерял своих родителей, то он может молить о спасении души матери и отца в отдельной молитве, которая предназначена близким людям. Для этого используется такая вот молитва:

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим (родившей и воспитавшей) мя родителем моим (материю моею), (имя) (или: с родившими и воспитавшими мя родителями моими, имена их), душу же его (или: ея, или: их), яко отшедшую (или: отшедшие) к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят (или: отъята, или: отъяты) бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него (или: от нея, или: от них) милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков».

Поминовение усопших

Во всех делах твоих помни о конце твоём ( Сир. 7:39 ).
Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы ( Лк. 20:38 ).

Поминове́ние усо́пших — богоугодное действие, ходатайственного характера, направленное на улучшение участи усопших.

Для христианина смерти, как исчезновения, или прекращения существования, нет. Смерть – это завершение земного пути, прекращение страданий, своеобразный рубеж, за которым наступает то, к чему он всю жизнь шел и стремился. Кто познал истину и умер в вере, тот победил смерть, вместе с Воскресшим Христом. Церковь не разделяет своих членов на живых и мертвых, у Христа все живы.

По учению Святой Православной Церкви все верующие в Господа Иисуса Христа не умирают, но живут вечно. «Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет во век» ( Ин. 11:26 ). Поэтому умирающие православные христиане не перестают быть членами Святой Церкви, сохраняя молитвенное общение со всеми остальными ее чадами.

Любовь не умирает

Видео (кликните для воспроизведения).

Плодом жизни любого человека является только одно – любовь, которую он смог проявить в своей жизни. После временного разлучения души и тела до Страшного Суда, усопший уже не может творить дела любви, но его любовь может умножаться через его близких в его память.
Близкие могут духовно возрождаться, желая помочь усопшему, поминать его на Литургии, молиться о нём, творить дела милосердия в его память.

— Поминовение на Божественной литургии

«Всякий желающий проявить свою любовь к умершим и подать им реальную помощь может наилучшим образом сделать это молитвой о них и, в особенности, подачей записки для поминовения на Божественной литургии. Ничего лучшего и большего сделать для них мы не можем. Это им всегда необходимо…» (архиеп. Иоанн (Максимович)).

— Милостыня

Кроме молитвы за усопших ещё одним действием поминовения их является милостыня. Под милостынею понимается не только подаяние нищим в память усопшего, но всякое благодеяние по отношению к нуждающимся.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Роскошное погребение, не есть любовь к умершему, но тщеславие. Если хочешь соболезновать об умершем, покажу тебе иной способ погребения и научу тебя полагать ризы, убранство, достойное его и его прославляющее: это милостыня».

— Молитва

Любовь к умершим родственникам возлагает на нас, ныне здравствующих, святую обязанность – молиться о спасении их душ. По словам священника Николая Успенского, «…молясь об усопших родственниках, мы доставляем им единственное благо, которого жаждут их души, – помилование от Господа».

Для молитв за умерших назначен и особый день в седмице – суббота, в которую полагается заупокойная служба (кроме праздников, если случатся в этот день).

Помимо частных поминовений усопших, Святая Церковь установила общие поминовения. Дни особого общего поминовения усопших называются родительскими субботами. В эти дни поминаются все от века умершие христиане. Почему именно в субботы, а не в другие дни, полагается моление об упокоении душ? Потому что день субботы, как день покоя, по своему значению есть наиболее примечательный для моления – упокоить умерших со святыми. А родительскими они называются потому, что каждый человек поминает, прежде всего, самых близких людей – своих родителей. Это:

Читайте так же:  какую молитву нужно читать от сглаза

– Мясопустная вселенская родительская суббота за неделю перед Великим Постом;
– Троицкая вселенская родительская суббота перед днем Святой Троицы;
– Родительские субботы 2-й, 3-й и 4-й недели Великого Поста;
– Димитриевская родительская суббота (за неделю перед праздником памяти великомученика Димитрия Солунского – Небесного Покровителя благоверного великого князя Дмитрия Донского); Радоница (во вторник второй недели после Пасхи),
– 9 мая – день поминовения всех погибших и трагически умерших в период Великой Отечественной войны.

Накануне родительских дней вечером в храмах совершаются парастасы – заупокойные всенощные бдения, а после литургии бывают вселенские панихиды.

Из глубокой древности идет обычай совершать о каждом усопшем поминовение в третий, девятый и сороковой дни по его кончине, а также совершать сорокоусты. Сорокоуст – это непрерывное поминовение в течение 40 дней по кончине.

Также поминовению усопшего посвящается годовой день смерти, день рождения и именин в том смысле, что умерший жив и бессмертен по духу и некогда совершенно обновится, когда Господь воздвигнет тело его.

Помимо участия в заупокойных богослужениях, Святая Церковь заповедует своим чадам поминать усопших и на домашней молитве. Здесь каждому молящемуся предоставляется некоторая свобода для проявления личного усердия. В дополнение к вечерним и утренним молитвам иноки и миряне прочитывают помянник, совершая поименное поминовение живых и мертвых. Кроме того, существует древний обычай читать Псалтирь по усопшим. На домашней молитве по благословению духовника может быть совершено поминовение и тех, кого нельзя поминать на церковном богослужении – своих родных и близких, скончавшихся вне ограды Православной Церкви – некрещеных, еретиков и т.д. Оптинские старцы разрешали на домашней молитве поминать даже самоубийц.

Слышат ли усопшие наши молитвы о них?

Общение между земной и Небесной Церковью несомненно существует. Оно основано на христианской любви и выражается в молитвенной помощи друг другу. Спаситель говорит: «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» ( Лук.20:38 ). Апостол Павел пишет: «Любовь никогда не перестаёт» ( 1Кор.13:8 ).

Вопрос о том, как именно отражаются на усопших молитвы за них со стороны членов земной Церкви, не имеет в Православном Догматическом Богословии детального, вплоть до подробностей, раскрытия. О чём можно говорить с уверенностью, богоугодные молитвы за почивших ближних не остаются бесплодными; благодаря молитвенному повиновению почившие могут получать утешение и отраду. Мы не можем точно сказать, что усопшие именно слышат наши молитвы, но можем утверждать, что они чувствуют их.

О каких-то деталях из жизни усопших и о том, как на них сказываются обращенные к Богу молитвы, можно узнать из содержания частных откровений, преподававшихся в разное время тем или иным святым.

Так, из откровения преподобному Григорию, ученику святого Василия Нового, известно, что душа блаженной Феодоры (после её физической смерти), проходя через мытарства, ощущала на себе следствие молитв духовника, отца Василия. При этом она понимала, кто за неё молится. Его молитвы способствовали ей в прохождении мытарств.

Довольно внимательно к этому вопросу относился святитель Григорий Двоеслов. В одном из наиболее известных произведений этого автора, «Диалоги…», представлена история о двух благочестивых женах, которые, к сожалению, не могли обуздать свои языки. Они не сделали этого даже и после того, как были обличены и наставлены «человеком Божьим», предупредившем их, что если не исправятся, то он отлучит их от Церкви. Вскоре остроязычные женщины умерли и были погребены в пределах местного храма. Когда в храме совершалась Евхаристия, и диакон, в определенное время, согласно традиции, указывал лишённым общения покинуть собрание верных, бывшая кормилица умерших жен видела, как они, вдруг, поднимались из гробов и удалялись вон. Когда она сообщила об этих видениях «человеку Божьему», тот вручил ей просфору и велел принести её Господу. После того, как она выполнила распоряжение святого, усопшие больше не «поднимались» из гробов и не удалялись из церкви. Из сказанного следует, что каким-то таинственным образом душам женщин становилось известным возглашение диакона, однако каким, святитель Григорий не объясняет.

Свидетельств подобного рода известно немало, однако, следует помнить, что не всё, о чём в них сообщается, можно понимать буквально: в них много загадочного и символического.

Кроме того, доверять можно не всяким свидетельствам. Например, далеко не всякое «явление» «родственника» во сне есть действительное явление родственника. Скажем, под видом родственных душ спящему могут являться лукавые духи. С другой стороны, «явление почившего родственника» может быть естественным результатом напряженных воспоминаний или переживаний о нём. Правильным действием в случае «явления» усопшего ближнего будет — усилить молитву как о себе, так и о ближнем, чей образ был явлен во сне.

Молитва за усопших

Всемогущий Боже, услышь наши молитвы, возносимые с верой в Воскресшего Твоего Сына, и укрепи нашу надежду на то, что вместе с усопшим рабом Твоим (усопшей рабой Твоей) и все мы удостоимся воскресения. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живёт и царствует в единстве Святого Духа, Бог вовеки веков. Аминь.

Боже, Отче Всемогущий, тайна креста — наша сила, а Воскресение Сына Твоего — основание нашей надежды; освободи усопшего раба Твоего (усопшую рабу Твою) от уз смерти и сопричти его (её) к лику спасённых. Через Христа, Господа нашего. Аминь.

Поминовение усопших

Вечный покой даруй усопшим, Господи, и да сияет им свет вечный. Да покоятся в мире. Аминь.
За умершего после продолжительной болезни

Боже, Ты соделал, что наш брат N служил (наша сестра N служила) Тебе среди страданий и болезней, участвуя таким образом в Страстях Христовых; просим Тебя, удостой его (её) участия и в славе Спасителя. Через Христа Господа нашего. Аминь.

Молитва за умершего внезапно

Боже, Ты видишь нашу скорбь из-за того, что внезапная смерть унесла из жизни нашего брата N (нашу сестру N); яви Своё безграничное милосердие и прими его (её) в Свою славу. Через Христа, Господа нашего. Аминь.

Молитва за усопших родителей

Боже, заповедавший нам почитать отца и мать; смилуйся над моим отцом и матерью (нашими родителями), прости им грехи и вознагради их за труды, а мне (нам) позволь лицезреть их в блаженстве вечного света. Через Христа, Господа нашего. Аминь.

Читайте так же:  молитва о спокойном сне

Молитва за усопших, в годовщину смерти

Боже, Господь милосердный, вспоминая годовщину смерти раба Твоего N (рабы Твоей N) просим Тебя, удостой его (её) места в Царствии Твоём, даруй благословенный покой и введи в сияние славы Твоей.

Господи, призри милостиво на молитвы наши за душу раба Твоего N (рабы Твоей N), чью годовщину смерти мы вспоминаем; просим Тебя, сопричти его (её) к сонму Твоих святых, даруй прощение грехов и вечный покой. Через Христа, Господа нашего. Аминь.

Ежедневная интенция за усопших

Господи Иисусе Христе, в единении со Страстями Твоими, по предстательству Скорбящей Твоей Матери, жертвую все мои молитвы, труды, страдания и добрые дела за души усопших. Аминь.

Молитва за упокой души матери

Смерть матери — трагедия для каждого. Даже зная, что ее душе суждено вечное блаженство в Райских чертогах, человек с трудом смиряется с тем, что мамы больше нет с ним. Принять неизбежное, успокоить душу, упростить ей прохождения испытаний после упокоя поможет молитва об усопшей маме. Вложите всего себя в чтения молитвенников — и пережить утрату будет гораздо легче.

Одним из способов выразить заботу о душе вашей усопшей матери, помочь ей в упокоении, является чтение Псалтыря. Принято читать по одной кафизме в день, все сорок первых дней после смерти. Эти молитвы обеспечат упокой души вашей матери, уменьшат печаль, скорбь, горе. Они даруют ей скорое упокоение, полное чувство свободы, возможность обрести вечное счастье в Раю.

Когда возносить молитвы об умершей матери?

Молитва об усопшей матери читается как первые сорок дней, так и во все поминальные даты, годовщины рождения, смерти, в моменты, когда вам особенно тяжело без нее. Произнося молитвы за упокой ее души, обращайтесь к Богу искренне, от всего сердца. Только такая молитва достигнет его, тем самым подарив усопшей настоящее очищение, а затем — упокоение и возможность попасть в Рай.

Во время чтения молитвы об упокоении, постарайтесь отрешиться от своего горя, уныния. Помните, что чистая душа вашей мамы обязательно попадет в Рай, а значит, вам суждено рано или поздно встретиться. Черная скорбь после упокоения покойных также является нарушением заповедей, ложится тяжким бременем не только на молящегося, но и на усопшую.

Возносите молитвы об упокое со светлой скорбью, настоящей дочерней или сыновней любовью. Тогда они смогут сократить путь вашей матери через чистилище. Только пройдя через очищение душа получит настоящее упокоение — счастливое существование без тягот земной жизни. Эта забота должна лечь на ваши плечи, так как только просьбы ребенка имеют столь сильное значение.

Разумеется, молитва об упокоении может быть заказана и в церкви. Однако, такая молитва едва ли подарит ушедшей настоящий покой. При чтении молитвы об упокоении вам не требуются фотографии или какая-либо иная атрибутика. Наоборот, использование фото или ритуальных предметов православными канонами будет сочтено греховным, недостойным христианина. Достаточно зажжённой церковной свечи возле иконы, а также сохраненного в вашей памяти образа ушедшей.

Читайте молитву об упокоении от души. Существуют канонические тексты заупокойных молитв, однако Бог воспримет и идущие от вашего сердца слова, какими бы нескладными они не были. Искренние просьбы обеспечат душе упокоение, тогда как прочитанный как должное молебен не достигнет слуха Господа.

Какими должны быть молитвенные слова?

Упокой души — сложное религиозное таинство, которое совершается при помощи церковных молитв и обрядов. Без них упокой очень затруднен, так как душе, лишенной поддержки самых дорогих людей, собственных детей, сложнее очиститься от совершенных ошибок. О полном упокоении в таком случае не может идти и речи — слишком долго душе приходится искупать собственные промахи.

Старайтесь вложить в молитвенные слова все свои чувства к матери, желание ей легкой загробной жизни, благодарность за те тепло и заботу, которыми она одаривала свое дитя. И тогда ваше моление принесет ей покой, а вам — облегчение в вашей тоске и заполнит пустоту, образовавшуюся после ухода родного человека.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Годовщина смерти как поминать, что заказывать в церкви

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 55 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Каждый человек, который рождается на свет, имеет свою миссию и предназначение, развивается и вносит свой вклад в развитие общества, но жизненный путь не может длиться вечно. Как не тяжело об этом говорить, но всему свое время, Бог дает жизнь человеку, он ее и забирает.

В православии много уделяется внимания обряду погребения и поминовения усопших. Люди, таким образом, отдают дань ушедшим в Царствие Небесное родственникам, друзьям и знакомым. В молитвах к Богу просят об успокоении их душ, прощении грехов и вечном покое и вымаливают милости Божьей, чтобы все отправились в рай. Многие люди задают себе вопрос: что делать на годовщину смерти, как все организовать и ничего не забыть.

Годовщина смерти как поминать

На богослужениях в церкви священнослужители вспоминают об усопших, о них молятся их родные дома. Бог не делит людей на живых и мертвых, мы все для него его дети, и мы все для него живы: одни на Земле, а другие начинают новую жизнь в Царствии Небесном.

Таковы законы человеческого существования. Смерть близких порождает массу чувств и мыслей, мы хотим сделать все, чтобы усопший покоился с миром и обрел вечный покой.

Чтобы отдать дань покойному нужно:

 1. Пригласить всех кто близко знал усопшего.
 2. Определиться с организацией поминок: в домашних условиях или в кафе.
 3. В первой половине дня, в день годовщины смерти покойного поехать на кладбище, прочитать молитву, возложить живые цветы.
 4. Собраться за поминальным обедом.
 5. Пойти в церковь и помочь социально незащищенным слоям населения.

Поминовение усопших не возможно без молитвы, ведь некоторые души пребывают в страшных муках и только с помощью искренней молитвы к Богу, мы можем помочь им обрести покой.

Читайте так же:  чайковский пьеса утренняя молитва

Многие люди считают, что лучше заказать литию, выстоять службу и вместе со священнослужителем обратиться к Богу с просьбой об отпущении всех земных грехов умершего родственника. Это обращение быстрее донесется к Богу, чем просто прочтенная дома молитва.

Молитва на годовщину смерти

Вот какую молитву стоит читать на первый год от даты смерти близкого человека:

«Боже, Господь милосердный, вспоминая годовщину смерти раба Твоего N (рабы Твоей N) просим Тебя, удостой его (её) места в Царствии Твоём, даруй благословенный покой и введи в сияние славы Твоей.

Господи, призри милостиво на молитвы наши за душу раба Твоего N (рабы Твоей N), чью годовщину смерти мы вспоминаем; просим Тебя, сопричти его (её) к сонму Твоих святых, даруй прощение грехов и вечный покой. Через Христа, Господа нашего. Аминь.»

Что заказывают в церкви на годовщину смерти

 • Если вы желаете заказать поминовение во время Божественной литургии об усопшем, то нужно прийти в церковь рано утром, пока не началась служба, чтобы заказать обедню об упокоении (указывая в записке полное имя умершего).
 • После службы нужно взять просфору и дома съесть на голодный желудок в память об усопшем. Многие люди на первую годовщину смерти заказывают сорокоуст об усопшем и обязательно ставят свечку за упокой души раба(ы) божьего(ей) Твоего(ей), и просят прощения всех грехов вольных и невольных, и дарование им Царствия Небесного.
 • Если годовщина смерти попадает на первую неделю после Пасхи, то в Церкви поется Пасхальный канон, а на вторую неделю после Пасхи можно заказывать обедню, проскомидию и панихиду и читать дома молитву.

Как поминать усопших в годовщину смерти

Много людей задается вопросом, как правильно поминать усопших в годовщину смерти. Одни ходят на кладбище и поминают там, другие организовывают поминальные обеды приглашая родственников и друзей.

А третьи раздают вещи усопшего знакомым, жертвуют деньги церкви, приносят печенье, конфеты коллегам на работе, соседям, всем кто хорошо знали умершего, просто нуждающимся прося помянуть, вспомнить хорошим словом и помолиться за Царствие Небесное и упокоение души раба(ы) божьего(ей).

Брать и сестры во Христе. Ведем свое сообщество во Вконтакте https://vk.com/molitvuikonu называется Молитвы на каждый день, где стараемся выкладывать праволсавные молитвы и новости. Если у вас есть своя страничка в вк, подписывайтесь на нас.

В православных обрядах принято на год смерти усопшего идти на кладбище, помянуть умершего, убрать могилку, положить живые цветы и зажечь свечку. Также желательно посадить возле могилки дерево (березу, тую, калину или хвою) и многолетние цветы.
На могилу можно пригласить священника для проведения церковного ритуала. Обычно к годовщине смерти родственники ставят постоянный памятник, оградку, посыпают песком и выкладывают плиткой. После этого семья собирается за поминальным столом, вспоминают все прекрасные моменты, которые были связаны с усопшим.

Поминальный обед на годовщину смерти, меню

Сталкиваясь с такими событиями в жизни, каждому человеку важно знать, как правильно поступить, чтобы не нарушить основные церковные каноны:

 1. Какие блюда должны быть на столе, их количество.
 2. Какими приборами пользоваться.
 3. Какой порядок подачи блюд.
 4. Что нужно говорить и в какой последовательности.
 5. Как вести себя за поминальным столом.

Родственники умершего стараются накрыть богатый стол, приготовив как можно больше разнообразных блюд, стараясь угодить всем присутствующим. Если годовщина смерти усопшего совпала с Великим церковным праздником, например, Пасхой, нужно соблюдать все правила и накрывать на стол блюда, не содержащие продукты животного происхождения.

 • Не разрешается поминать умершего крепкими напитками, так как это поминальный день и нужно почтить память усопшего и вспомнить все только хорошее, что связанно с ним.
 • Строго запрещается кричать и скандалить, выяснять отношения и говорить о покойнике плохо.
 • Чтобы облегчить душевные страдания, можно посмотреть фотоальбом, и вместе с близкими вспомнить счастливые моменты, эмоции и чувства, которые были связанны с покойным. Пересмотреть видео, вспомнить совместные поездки и воплощенные в жизнь идеи и курьезные ситуации.

Перед тем как приступить к поминальной трапезе, старейшина рода читает молитву и говорит слова благодарности усопшему. Все начинают с кутьи, которая готовится в каждой семье по-разному, зависимо от семейных традиций. По древнему преданию если хозяйка готовит поминальную кутью с зерна, то это символизирует воскресение души, а добавление сладостей – истинное наслаждение, которое получают праведники в Царствии Небесном.

Все остальные блюда подаются на вкус хозяев. Обычно это борщ с наваром, или суп с лапшой, пирожки с картошкой и капустой, мясная запеканка, рулеты, мясная нарезка и блюда с рыбы, твердый сыр, голубцы (если не строгий пост). Если строгий – мясные блюда можно заменить грибами, чечевицей и воплотить множество кулинарных идей. На десерт можно подать шарлотку с фруктами или оладьи с джемом.

Главное в этот день – благодарить умершего за все хорошее, что он оставил после себя, гордится всеми его достижениями и хранить в памяти только лучшие моменты и благодарить судьбу, что послала вам такого человека, чтобы научиться у него чему-то новому и полезному. Ведь каждый человек, которого мы встречаем на своем жизненном пути, послан нам Свыше, мы должны благодарить Бога за то, что он нас обучает.

Родственники в память об умершем на годовщину смерти ставят стул и тарелку, наливают в рюмку напиток (безалкогольный) и кладут кусочек хлеба сверху. Считается, что душа прощается с Земной жизнью навсегда и переходит в Царствие Небесное.

Можно ли отмечать годовщину смерти раньше?

Для этого нужно посоветоваться с местным священнослужителем, объяснить причину переноса. Но лучше поминать непосредственно в день смерти, так как днем раньше этот человек был жив и счастлив, и поминать его нельзя.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если большой религиозный праздник попадает как раз в годовщину смерти, то разрешается переносить на ближайшие выходные, но сходить в церковь, помолиться, поставить свечку за упокой души, пожертвовать на развитие храма нужно как раз в день смерти.

поминальная молитва на годовщину смерти
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here