ашлаг фейга молитва каббалиста

Подробно: ашлаг фейга молитва каббалиста - подробная и точная информация собранная из открытых источников в сети.

Ашлаг Фейги молитва кабаліста про рабаше

Каббала.Сегодня 29.01.06 вийшла нова книга про РАБАШе -велічайшем каббалістом 20 століття. / Всього 1000 прим., /
==========================
«Молитва кабаліста» р. Фейга Ашлаг

рава Баруха Шалома Ашлага (РАБАШ)

Крім духовного впливу — молитви, РАБАШ залишив величезну спадщину, що допомагає сьогодні розуміння мудрості Каббали. Понад шість тисяч касет із записами уроків по «Вчення про десяти сфірот»; сотні статей, що пояснюють сказане в Торі, Зоар, Талмуді; записи індивідуально отриманого від Бааль Сулама; замітки на полях, що становлять кілька книг; щоденники; відповіді на питання, креслення; пісні і наспіви.

У цій книзі передається лише враження від образу, який склався у друкарській ці рядки, коли, волею понад, вона була поруч з РАБАШем в останні роки життя.

Рабанн Фейга Ашлаг, вдова РАБАШа

1. З життя РАБАШа

Останні рівні Сходи

Душа людини повинна знати природу духовних світів, щоб зуміти в них жити. Поки душа не досягне злиття з Джерелом, вона страждає в путах часу і місця. Це добре виражено у вірші царя Давида, яке уособлює все бажання людини:

Доки буду забутий в Вічності Твоєї?

Як довго ще будеш ховатися від мене?
Скільки ще шукати порад, як врятувати душу мою?

У серці моєму туга .

Чи довго ще пробуду в рабстві своєї природи?

Подивися, відповідай, милостивий імператор,

Оживи мене мудрістю Твоєї —

Не дай мені залишитися уві сні небуття.

Вже понад чотириста років тому, з часів кабаліста з Цфата Арі і потім кабаліста Бааль Шем Това, назріла необхідність в розкритті мудрості Істини — Каббали, предметом якої є вивчення взаємозв’язку створених з Творцем, або душі з її Коренем.

За твердженням мудреців, основна причина всіх страждань криється в недостатності знань мети і законів Вищого Управління та, як наслідок цього, в невмінні відповідати їм. Необхідно зрозуміти і, головне, відчути, що Єдина Сила веде кожного і всіх разом до Мети і що все в світі управляється нею. Це можливо лише за допомогою освоєння мудрості Каббали.

Каббалисти, люди досягли розкриття Єдності Творіння, передавали отримані ними знання з покоління в покоління усно і письмово. У всі часи таких людей були одиниці, і в їх руках знаходилися ключі до розуміння секретів Каббали.

Було передбачено мудрецями, що в кінці двадцятого століття почнеться час, коли можна буде відкрити всі джерела мудрості, книги Каббали, бо вивчати їх будуть лише ті, кому це знання необхідно як повітря. Багатьом стане доступним отримати знання, необхідне для виправлення власної природи.

Робота по завершенню виправлення випала на долю нашого покоління не тому, що ми більш гідні, а оскільки подальше падіння вже неможливо.

Учень і наступник Бааль Сулама, його старший син, рав Барух Шалом Ашлаг (РАБАШ) зумів передати отримане від Учителя в тій формі, яка придатна для наших душ, найвіддаленіших від відчуття Творця, але вже прагнуть знайти зв’язок з Ним.

Дивом стало те, що для нашого покоління розкрилися відразу два праведника — провідника світла: Бааль Сулам зробив все, щоб книги мудреців стали зрозумілі в їх істинному духовному аспекті, а РАБАШ показав, як можна втілити в життя поради мудреців. Але хіба до них не було мудреців? Звичайно, були, є і будуть. Однак, ці кабалісти, завершивши передачу інформації від титанів духу, зуміли розкрити її у вигляді, відповідному новому поколінню душ. До цього був єдиний випадок, коли каббалист рабі Шимон бар Йохай, зміг передати своєму синові, раби Еліезер, мудрість, яку він отримав від раби Аківи. Але лише рав Аба отримав право записати «Зоар», тому що вмів розкрити одну частину, приховуючи дві, з тим, щоб, створивши духовну потребу, залишити місце для роботи по її досягненню.

Бааль Сулам трудився, щоб зробити мову Каббали зрозумілим для кожної людини, що шукає зв’язку з Творцем. Він створив як би «тлумачний словник» Каббали, роз’яснивши майже весь текст книги «Зоар», виходячи з знання духовних коренів і їх гілок в цьому світі (основним з мов Каббали є «мова гілок», коли словами, взятими з фізичного світу, позначаються духовні сили і їх поєднання).

Зрозуміло, що не саме знання мови Каббали визначає рівень осягає, а його ступінь подібності Творця, яку він знаходить за допомогою правильного розуміння книг мудреців

Свободі матеріальної повинна передувати свобода духовна. Матеріальне освоєння країни мало супроводжуватися духовним зростанням, що дозволило б без зайвих жертв створити зразок досконалого суспільства. Тоді словами Бааль Сулама не почули.

Праці РАБАШа дозволяють сьогодні зберігати активний зв’язок з великим мудрецем і скористатися його порадами. Духовна щабель людини, яка досягла Цілі Творіння, називається Адам (подібний Творця). Сказано в книзі «Зоар»: «Адам — ​​малий світ, і все світи в ньому». Цей рівень досягається з опорою на знання і досвід тих, хто пройшов шлях духовного піднесення — мудреців Каббали.

Істинний каббалист, будучи мудрецем і праведником, який реабілітує задум Творця, може нічим не виділятися зовні в повсякденному житті і навіть іноді докладає зусиль, щоб приховати свій справжній рівень. Його внутрішня духовна робота полягає в безперервному оновленні віри, пошуку контакту з Творцем на все більш високих рівнях.

Завдяки РАБАШу, нам надана можливість на власні очі побачити процес з’єднання вищого ступеня з нижчої. Опис того, як праведник, спускаючись до рівня «нижчих» душ, сприяє їх підйому, ми знаходимо в притчі раббі Нахмана з Бреслава.

Царський син не хотів обтяжувати себе ніякими умовами, а бажав бути «вільним птахом». Він, подібно індиків, хотів їсти не за царським столом, а під столом і харчуватися покидьками — висловлюючи таким чином свою свободу волі. Цар страждав від цього, бо приготував для сина всілякі належні тому страви. Він запросив лікаря-мудреця, і той спустився до сина царя під стіл і подружився з ним. Так, крок за кроком, почалося виправлення. Цілитель сказав: гаразд, нехай ти індик, але ж може індик є і за столом. І т. Д. Поки син царя не відчув смаку до життя в образі людському. Мовою метафори каббалист дав опис процесів, що відбуваються в душі людини: якщо син Творця, людина, прислухається до голосу душі-мудреця в собі, то зможе піднятися над обмеженістю бажань своєї природи.

Читайте так же:  молитвы на дарование детей

Покладено на людину виправити свою душу — створити цілісне бажання, спрямоване на зв’язок з Вищим. З почуття себе, єдиного і самотнього, досягти спільності з іншими душами і почуття Єдиного. Зрозуміло, що така робота швидше протікає в співтоваристві людей з подібною мотивацією. РАБАШ заклав основи спілкування в групі друзів по духу.

Сьогодні це особливо актуально, оскільки завершується час можливості вибору — йти до мети свідомо чи з допомогою поштовхів і ударів. Зараз залишився людині найостанніший вибір: між брехнею і правдою всередині свого Я вибрати Шлях Істини, провідний його до Джерела Життя.

Книга написана ученицею і вдовою РАБАШа — Ашлаг Фейг. / Т.972-3-579-01-47. в Ізраїлі 03-579-01-47 /

Молитва каббалиста

До каких пор буду забыт в Вечности Твоей?

Как долго еще будешь скрываться от меня?
Сколько ещё искать советов, как спасти душу мою?

Долго ли ещё пробуду в рабстве своей природы?

Посмотри, ответь, милостивый правитель,

Оживи меня мудростью Твоей –

Не дай мне остаться во сне небытия.

Уже более четырехсот лет назад, со времен каббалиста из Цфата Ари и затем каббалиста Бааль Шем Това, назрела необходимость в раскрытии мудрости Истины – Каббалы, предметом которой является изучение взаимосвязи сотворенных с Творцом, или души с её Корнем.

По утверждению мудрецов, основная причина всех страданий кроется в недостаточности знаний цели и законов Высшего Управления и, как следствие этого, в неумении соответствовать им. Необходимо понять и, главное, почувствовать, что Единая Сила ведет каждого и всех вместе к Цели и что все в мире управляется ею. Это возможно лишь с помощью освоения мудрости Каббалы.

Каббалисты, люди достигшие раскрытия Единства Творения, передавали полученные ими знания из поколения в поколение устно и письменно. Во все времена таких людей были единицы, и в их руках находились ключи к пониманию секретов Каббалы.

Внутреннее содержание Торы, Каббала, была скрыта много веков из опасения неправильного толкования книг мудрецов. Вместе с тем, буквальное, материализованное понимание Торы во многом нанесло ущерб всему народу Израиля и почти привело к забвению веры. Неоднократно подчеркивается в книге «Зоар»: «Горе тому, кто видит в Торе лишь простые рассказы… в них скрыто глубокое внутреннее содержание… они лишь оболочка для света, подобно кувшину, в котором хранится вино».

Было предсказано мудрецами, что в конце двадцатого века начнется время, когда можно будет открыть все источники мудрости, книги Каббалы, ибо изучать их будут лишь те, кому это знание необходимо как воздух. Многим станет доступным получить знание, необходимое для исправления собственной природы.

Работа по завершению исправления выпала на долю нашего поколения не потому, что мы более достойны, а поскольку дальнейшее падение уже невозможно.

Поскольку пришло время, когда знание законов духовной природы необходимо для спасения личности, общества и мира в целом, то, волею свыше, в начале двадцатого века раскрылся великий каббалист – Рав Йеуда Ашлаг (Бааль Сулам). Ему дано было провести в мир внутреннее содержание святых книг мудрецов Каббалы.

Бааль Сулам, использовал в своих комментариях все языки передачи духовного знания, дал объяснение каждого слова книг Каббалы в его истинном смысле, обозначающем духовный процесс или чувство.

Ученик и преемник Бааль Сулама, его старший сын, рав Барух Шалом Ашлаг (РАБАШ) сумел передать полученное от Учителя в той форме, которая пригодна для наших душ, самых отдалённых от ощущения Творца, но уже стремящихся обрести связь с Ним.

Чудом явилось то, что для нашего поколения раскрылись сразу два праведника – проводника света: Бааль Сулам сделал все, чтобы книги мудрецов стали понятны в их истинном духовном аспекте, а РАБАШ показал, как можно воплотить в жизнь советы мудрецов. Но разве до них не было мудрецов? Конечно, были, есть и будут. Однако, эти каббалисты, завершив передачу информации от титанов духа, сумели раскрыть её в виде, подходящем новому поколению душ. До этого был единственный случай, когда каббалист раби Шимон бар Йохай, смог передать своему сыну, раби Элиэзеру, мудрость, полученную им от раби Акивы. Но лишь рав Аба получил право записать «Зоар», т.к. умел раскрыть одну часть, скрывая две, с тем, чтобы, создав духовную потребность, оставить место для работы по её достижению.

Бааль Сулам трудился, чтобы сделать язык Каббалы понятным для каждого человека, ищущего связи с Творцом. Он создал как бы «толковый словарь» Каббалы, разъяснив почти весь текст книги «Зоар», исходя из знания духовных корней и их ветвей в этом мире (основным из языков Каббалы является «язык ветвей», когда словами, взятыми из физического мира, обозначаются духовные силы и их сочетания).

Понятно, что не само знание языка Каббалы определяет уровень постигающего, а его степень подобия Творцу, которую он обретает с помощью правильного понимания книг мудрецов

Примерно в 1948 г. были завершены комментарии – лестница – к книге «Зоар», раскрывающие двери мудрости для многих. Волею свыше, на время сошлись материальная ветвь с её духовным корнем: появилась возможность «подняться» в страну Израиля, и была готова «лестница» восхождения каждой души в духовную страну (Арэц Исраэль – желания, свободные от себялюбия).

Свободе материальной должна предшествовать свобода духовная. Материальное освоение страны должно было сопровождаться духовным ростом, что позволило бы без излишних жертв создать образец совершенного общества. Тогда словам Бааль Сулама не вняли.

РАБАШ осуществил завет Бааль Сулама, проделав дополнительную работу для раскрытия мудрости Каббалы. Он дал такие пояснения к комментарию «Сулам», что они могут быть понятны и начинающему путь Истины. Дал описание стадий и секретов внутренней работы человека-каббалиста, подъемы и спады в приближении к Творцу. РАБАШ впитал нужды поколения, сделал свои внутренние исправления и притянул свет Веры в мир. Такой вид духовной работы называется молитвой (тфила) и способствует усилению духовной потребности в массах и раскрытию Высшего управления как блага.

Труды РАБАШа позволяют сегодня сохранять активную связь с великим мудрецом и воспользоваться его советами. Духовная ступень человека, достигшего Цели Творения, называется Адам (подобный Творцу). Сказано в книге «Зоар»: «Адам – малый мир, и все миры в нем». Этот уровень достигается с опорой на знания и опыт тех, кто прошёл путь духовного подъёма – мудрецов Каббалы.

Читайте так же:  красная нитка на запястье как правильно завязать молитва

Истинный каббалист, будучи мудрецом и праведником, оправдывающим замысел Творца, может ничем не выделяться внешне в обыденной жизни и даже иногда прилагает усилия, чтобы скрыть свой настоящий уровень. Его внутренняя духовная работа состоит в непрерывном обновлении веры, поиске контакта с Творцом на все более высоких уровнях.

Благодаря РАБАШу, нам предоставлена возможность воочию увидеть процесс соединения высшей ступени с низшей. Описание того, как праведник, спускаясь до уровня «низших» душ, способствует их подъёму, мы находим в притче рабби Нахмана из Бреслава.

Царский сын не хотел обременять себя никакими условиями, а желал быть «вольной птицей». Он, подобно индюку, хотел есть не за царским столом, а под столом и питаться отбросами – выражая таким образом свою свободу воли. Царь страдал от этого, ибо приготовил для сына всевозможные подобающие тому яства. Он пригласил лекаря-мудреца, и тот спустился к сыну царя под стол и подружился с ним. Так, шаг за шагом, началось исправление. Целитель сказал: ладно, пусть ты индюк, но ведь может индюк есть и за столом. И т. д., пока сын царя не почувствовал вкуса к жизни в образе человеческом. Языком метафоры каббалист дал описание процессов, происходящих в душе человека: если сын Творца, человек, прислушается к голосу души-мудреца в себе, то сможет подняться над ограниченностью желаний своей природы.

Возложено на человека исправить свою душу – создать цельное желание, направленное на связь с Высшим. Из чувства себя, единственного и одинокого, достичь общности с другими душами и чувства Единого. Понятно, что такая работа быстрее протекает в сообществе людей со сходной мотивацией. РАБАШ заложил основы общения в группе друзей по духу.

Сегодня это особенно актуально, поскольку завершается время возможности выбора – идти к Цели осознанно или с помощью толчков и ударов. Сейчас остался человеку самый последний выбор: между ложью и истиной внутри своего Я выбрать Путь Истины, ведущий его к Источнику Жизни.

Фейга Ашлаг

Фейга Ашлаг (род. в 1944) — автор книг и брошюр о каббале и каббалистах, преподаватель каббалы для женщин, автор интернет сайта по каббале, вдова и ученица РАБАШа, сына и ученика Бааль Сулама, распространитель их учения (современной каббалы), врач-психолог.

Содержание

О молитве [ править ]

 • Молитва — это осознанный и личностно переживаемый процесс создания двусторонней связи души человека с её Источником, Творцом всех желаний. Описанию этого процесса посвящены все книги каббалы.

О жизни [ править ]

 • Жизнь — желание наполниться светом жизни.

Это желание, называемое душой человека, нескончаемо, ибо не зависит от оболочек, в которые облекается, а зависит от Творца, волей которого вызвано к жизни./стр.64 «Молитва каббалиста»

О духовном постижении [ править ]

 • Сами постижения не передаются. Передаются способы достижения свойства отдачи — вот то, что передают праведники. Поэтому нет страха заниматься по их книгам. Каждый возьмет из них только то, что ему необходимо для достижения исправления.

Сердце человека [ править ]

…»Я» человека, чувствующее наслаждение от получения или отдачи, называется в общем «сердцем человека» (сердцевина чувств)

Ашлаг фейга молитва каббалиста

…Я отказалась от врачебной практики, вышла из профсоюза врачей и обслуживала раббанит, старательно, на совесть, чтобы дать раву Баруху и раву Лайтману возможность ездить в Тверию и ежедневно на четыре часа уходить из дома, когда Рав уединялся и гулял на море или они занимались какими-то своими делами. В это время я обслуживала раббанит, пожертвовав полностью не то, чтобы карьерой, но, во всяком случае, положением врача.

Я была от этого просто в восторге: в течение пяти лет у меня было право каждое утро задавать Ребе какие-то вопросы и получать ответы…

…РАБАШ ежедневно уделял ей время для занятий, записывая ответы на вопросы, подготавливая раббанит к проведению уроков с группой женщин — жен его учеников.

После кончины рава раббанит продолжыла преподавание по трудам каббалистов Б. Ашлага и Бааль Сулама. Сейчас в доме рава действует мидраша для женщин — встречи, дискуссии, совместные трапезы, поездки…

Изданные книги и брошюры

 • Молитва каббалиста
 • Великие каббалисты нашего времени
 • Мудрость истины
 • Благословение миром
 • Каббала
 • Мудрость истины — искусство жизни
 • Тайна слияния

Внешние ссылки

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Фейга Ашлаг» в других словарях:

Ашлаг, Фейга — Лунц, Инна Дата рождения … Википедия

Ашлаг — фамилия. Известные носители: Ашлаг, Барух Ашлаг, Фейга … Википедия

Ашлаг, Барух — РАБАШ Ашлаг Барух Шалом Дата рождения … Википедия

Ашлаг Фейга — … Википедия

Видео (кликните для воспроизведения).

Инна Лунц — Ашлаг, Фейга Лунц, Инна Дата рождения: 1944 Место рождения: СССР Фейга Ашлаг автор книг и брош … Википедия

Лунц, Инна — Ашлаг, Фейга Лунц, Инна Дата рождения: 1944 Место рождения: СССР Фейга Ашлаг автор книг и брош … Википедия

Лунц Инна — Ашлаг, Фейга Лунц, Инна Дата рождения: 1944 Место рождения: СССР Фейга Ашлаг автор книг и брош … Википедия

Лайтман, Михаэль — Михаэль Лайтман Михаэль Лайтман кандидат философских наук Дата рождения: 31 августа 1946 г … Википедия

Лайтман, Михаэль/Архив 1 — Михаэль Лайтман Михаэль Лайтман кандидат философских наук Дата рождения: 31 августа 1946 г … Википедия

Лайтман М. — Михаэль Лайтман Михаэль Лайтман кандидат философских наук Дата рождения: 31 августа 1946 г … Википедия

Ашлаг фейга молитва каббалиста

В этом разделе не хватает ссылок на источники информации.
 • Введение в Каббалу (Птиха)
 • Свобода воли
 • Тело и душа
 • Введение в «Сулам»
 • Время действовать
 • Вступление к Книге Зоар
 • Газета «Народ»
 • Дарование Торы
 • Изгнание и освобождение
 • Из себя узрю Творца
 • История науки Каббала
 • Каббала в сравнении с науками
 • Каббала и философия
 • К завершению Зоар
 • Любовь к Творцу и творениям
 • Материя и форма в Каббале
 • Мир
 • Мир в мире
 • Наука Каббала и её суть
 • Обобщающее введение
 • Предисловие к Книге Зоар
 • Предисловие к книге «Уста мудрого»
 • Предисловие к Паним Меирот
 • Предисловие к Птихе
 • Предисловие к ТЭС
 • Созидающий разум
 • Строение общества будущего
 • Суть науки Каббала
 • Суть религии и её цель
 • Учение Десяти Сфирот

Библиография

 • Рав Авраам Готлиб, книга «Сулам» на иврите.
 • Сайт Бней Барух Бааль Сулам и его жена.
 • «Молитва каббалиста» Книга раббанит Ашлаг Фейги. Из жизни рава Баруха Шалома Ашлага (РАБАШа) — 2005 г.
 • «Великие Каббалисты нашего времени» — книга рабанит Ашлаг Фейги о рабби Йуде Ашлаге (Бааль Суламе) и рабби Барухе Шаломе Ашлаге (РАБАШе)
Читайте так же:  молитва о подсудимом

Видео

См. также

Бааль Сулам в Викицитатнике ?
Бааль Сулам в Викитеке ?
 • Талмуд эсэр сфирот

Внешние ссылки

Примечания

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Бааль Сулам» в других словарях:

Йегуда Лейб Алеви Ашлаг — Бааль Сулам Ашлаг Йегуда Лейб Алеви Дата рождения: 4 октября 1886 Место рождения: Варшава, П … Википедия

Каббала (Лайтман) — Проверить нейтральность. На странице обсуждения должны быть подробности … Википедия

Каббалист — О Каббале как паранауке см. статью Каббала (научный подход) Каббала Святые книги Разиэль Малах • Сефер Ецира Тора • Книга Зогар • Книга Ец Хаим Книга Илан • Талмуд эсэр сфирот … Википедия

Каббалистика — О Каббале как паранауке см. статью Каббала (научный подход) Каббала Святые книги Разиэль Малах • Сефер Ецира Тора • Книга Зогар • Книга Ец Хаим Книга Илан • Талмуд эсэр сфирот … Википедия

Каббалисты — О Каббале как паранауке см. статью Каббала (научный подход) Каббала Святые книги Разиэль Малах • Сефер Ецира Тора • Книга Зогар • Книга Ец Хаим Книга Илан • Талмуд эсэр сфирот … Википедия

Каббала (научный подход) — О Каббале как мистическом течении в Иудаизме см. статью Каббала Каббала это методика раскрытия единой управляющей всем мирозданием силы, называемой Творец, каждому из находящихся в этом мире. В отличие от других воззрений на Каббалу, приверженцы … Википедия

Наука каббала — О Каббале как мистическом течении в Иудаизме см. статью Каббала Каббала это методика раскрытия единой управляющей всем мирозданием силы, называемой Творец, каждому из находящихся в этом мире. В отличие от других воззрений на Каббалу, приверженцы … Википедия

Ашлаг, Барух — РАБАШ Ашлаг Барух Шалом Дата рождения … Википедия

Талмуд эсэр сфирот — Каббала … Википедия

РАБАШ — Синагога РАБАШа в Бней Брак РАБАШ Ашлаг Барух Шалом … Википедия

Ашлаг фейга молитва каббалиста

Ашлаг Фейга — … Википедия

Фейга Ашлаг — Ашлаг, Фейга Лунц, Инна Дата рождения: 1944 Место рождения: СССР Фейга Ашлаг автор книг и брош … Википедия

Ашлаг — фамилия. Известные носители: Ашлаг, Барух Ашлаг, Фейга … Википедия

Ашлаг, Барух — РАБАШ Ашлаг Барух Шалом Дата рождения … Википедия

Инна Лунц — Ашлаг, Фейга Лунц, Инна Дата рождения: 1944 Место рождения: СССР Фейга Ашлаг автор книг и брош … Википедия

Лунц, Инна — Ашлаг, Фейга Лунц, Инна Дата рождения: 1944 Место рождения: СССР Фейга Ашлаг автор книг и брош … Википедия

Лунц Инна — Ашлаг, Фейга Лунц, Инна Дата рождения: 1944 Место рождения: СССР Фейга Ашлаг автор книг и брош … Википедия

РАБАШ — Синагога РАБАШа в Бней Брак РАБАШ Ашлаг Барух Шалом … Википедия

Рабаш — Синагога РАБАШа в Бней Брак РАБАШ Ашлаг Барух Шалом … Википедия

Лунц — Лунц фамилия. Известные носители: Лунц, Борис Григорьевич (1908 1997) лётчик бомбардировщик, заслуженный летчик испытатель СССР, Герой Советского Союза. Лунц, Даниил Романович советский психиатр, известный своим участием в лечении… … Википедия

Воспоминания вдовы рава Баруха Ашлага – Фейги Ашлаг, стр. 1

Воспоминания вдовы рава Баруха Ашлага – Фейги Ашлаг

1. Не повторяйте ошибок! (Воскресенье 01 Май 2005)

Мы – раббанит Фейга Ашлаг, вдова моего Учителя, и я – решили устроить маленький вечер воспоминаний. И самим вспомнить, и рассказать тем, кому интересно, о том, что и как происходило на наших глазах десять-пятнадцать лет назад, и о том, как нам видится сегодняшний мир – мир, в который в последнее время так мощно входит Каббала. Я думаю, то, что расскажет нам жена моего Рава, будет очень интересно, нужно, полезно и для сегодняшнего, и для следующих поколений. Давайте немножко окунемся в прошлое.

Вопрос: Что вам больше всего вспоминается? Как вы нашли нас?

Фейга: Рава и Вас. Вас и Рава – если говорить по правде, то последовательность была именно такая. Я искала истину, Творца, всю жизнь. И верила, что душа бессмертна. Для меня было бесспорно, что «Я» человека только накапливается, но никогда не кончается.

Я окончила медицинский институт, хотела стать психологом, хотела знать, как устроен мозг, как властвовать над своим «Я», чтобы меня не несло по жизни, как щепку. У меня и стихи были такие: «Как научиться управлять, включиться в жизнь не щепкой?» И эта целевая установка, этот поиск привел меня к науке о личности. Я была хорошим психологом. У меня была вилла в Кейсарии, мы ходили в театры, на балет – все, «как полагается». И вдруг в 40 лет возникло такое ощущение пустоты, о котором я даже не подозревала, что такое можно почувствовать, а только слышала такое от пациентов. И я достала бумажку, которая у меня пролежала 10 лет с момента приезда в Израиль. Это был адрес семинара по Каббале. Я начала втягиваться в это.

Час лекции для меня был жизнью. Любая девочка, сидевшая со мной на лекции, стала мне дороже, чем мои самые близкие друзья. Я удивлялась: «Как это может быть?» Это была близость по духу. Тогда я уже начала понимать, что люди близки друг другу своими убеждениями, стремлениями, а не родственными связями.

Это было странно: с этой девочкой я молчала и ощущала себя на своем месте. А с близкими – и в Кейсарии, и на балетах, в самом, так сказать, «высшем обществе», к которому мы принадлежали – мне было одиноко, я чувствовала, что ношу маску.

На лекции я как-то услышала о рабби Акиве и сказала себе: «Вот человек, который умнее тебя». Это была точка моего смирения, когда я покорилась тому, что мне надо учиться, что надо взять на себя какие-то определенные обязательства, чтобы соответствовать такому идеалу. В общем, чтобы стать как раби Акива. Я вам хочу сказать, что меньших запросов у меня тогда не было.

Если эта точка в человеке не появляется, то, я думаю, что он всегда будет чувствовать, что он умнее всех и лучше, и, вообще, единственный в мире. Кого-то человек должен поставить выше себя. Я поставила рабби Акиву. После этого я начала делать «нетилат ядаим» (омовение рук) – рабби Акива делал, и я буду делать, невзирая ни на что. Долгие годы, до сегодняшнего дня, я это делаю так.

Читайте так же:  как читать молитву перед едой

Затем я с дочкой попала на Семинар для учительниц – это была очень интересная учеба в ортодоксальной традиции. И мы были очень довольны. И вдруг через год и меня и двоих моих детей – нас всех потянуло к другому.

Кстати, моя дочь тоже самостоятельно к этому пришла. Имея все возможности остаться в Канаде, в Париже, заниматься искусством, она вдруг сказала: «Высасывают из пальца смысл жизни. Я хочу знать, для чего мы живем!» Я совершенно на это не влияла. Я, наоборот, старалась устраниться, чтобы не давить на нее. Она пришла ко всему самостоятельно. А мой маленький сын вдруг сказал: «Я хочу быть хасидом». Такого слова мы даже не слышали!

А началось все с того, что нам попала в руки книга рава Лайтмана «Каббала – тайное учение». Первая книга, которую, как я потом узнала, рав Барух Шалом Ашлаг разрешил и даже велел написать раву Лайтману – его личному ученику. Ради этой книги он занимался с ним очень долго. Рав Лайтман записал на русском языке все, что он получил в течение года занятий для написания этой книги.

И рав Барух практически велел ему распространять эту книгу. Я присутствовала при этом и слышала, как он говорил: «Развози по всем библиотекам! Рассылай». И Рав Лайтман сам их издавал, печатал и сам развозил на машине.

Мне случайно попала в руки эта книга, когда я искала какую среду себе выбрать. Я уже тогда начала понимать… Почему я начала понимать? Потому что мы прочли в Теилим (Псалмах) «Мошав лейцим» – «Не сиди среди пустых», что в интерпретации Виленского Гаона означает: «не сиди среди изучающих Тору, но не желающих от нее исправления».

Я стала искать самую подходящую мне среду для развития. Все это было, как бы, подсознательно. Побывала в религиозных центрах разных ортодоксальных направлений.

Я объездила всю страну, чтобы посмотреть, какие вообще существуют течения в иудаизме. Так я попала в Цфат, где столкнулась с одной женщиной, которая читала книгу рава Лайтмана. Она мне ее дала, и мы с Ариной (моей дочкой) начали ее читать. И мы вдруг поняли, что это то, чем мы хотим жить. Эта книга просто перевернула нашу жизнь. В результате, благодаря этой книге, как бы, идя за ней, мы через год очутились в Бней Браке.

Однажды я привела какую-то женщину к раву Лайтману для исцеления. Ходили слухи, что он помогает больным. Мы не знали, чем именно. Она меня попросила отвести ее к нему. Рав Лайтман выслушал ее, а потом спросил меня: «Что вы, собственно, хотите, женщина?»

Я ответила: «Вот завтра Йом Кипур (Судный день), а я „без ничего и голая“. Есть такая притча о том, как Царь Давид пришел в „купальню“ и вдруг увидел, что он „гол и нет ничего“. После того, как я активно занималась три года в институте Каббалы и довольно серьезно – на семинаре у ортодоксов, я ощутила, что я „голая и без ничего“.

И рав Лайтман пригласил нас к себе на Йом Кипур и сказал: «Мы потом отмечаем день памяти Бааль Сулама». Я приехала с двумя детьми… Очень интересно было у рава Лайтмана на трапезе, предваряющей Йом Кипур. Нас пригласили молиться в синагогу Рабаша. А вечером была трапеза в память ухода Бааль Сулама. И вдруг началась какая-то суета: рав Лайтман подошел и просто сказал: «Вот жених». То есть жених для моей дочери. Я говорю: «Какой жених в семнадцать с половиной лет?!»

Я вернулась в наш дом в Иерусалиме после Йом Кипур, практически уже зная, что у моей дочери есть жених. Девочке семнадцать с половиной лет, она только приняла религиозный образ жизни, только начала учиться в религиозном учебном заведении. И мы еще очень сомневались.

А через неделю позвонил рав Лайтман и сказал мне: «Вы – взрослая женщина. Вы должны решить за вашу дочь.». Я ей звоню, и говорю: «Поезжай срочно к раву Лайтману домой! Он приглашает».

В это же время ей предлагали на выбор еще двух очень интересных ребят: одного особо выдающегося ученика из ешивы и другого – американца. А в доме у рава Лайтмана она повидалась с женихом, которого он предложил и очень расхваливал. Это был молодой каббалист, ученик Рава Баруха, которому он разрешал заниматься, хотя тот еще не был женат. Это был удивительный случай. И он действительно был хороший парень. А ребе, что интересно, инструктировал рава Лайтмана, как говорить с нами, чтобы мы ничего не спрашивали. Я не спросила ни про возраст жениха, ни кто его родители, ни про профессию. Как такое могло со мной произойти, ведь я такая дотошная, критически настроенная…

А моя дочь сказала: «Он наш». Она уже год читала книгу рава Лайтмана и все ее духовные интересы уже были сконцентрированы вокруг понимания внутренней части Торы, о которой мы говорили и которую искали.

И вот, практически, в один вечер все было решено. Никто не говорил, что мне надо оставить работу в Иерусалиме, что надо переехать. Речь шла только о том, что у дочки есть жених и, кажется, он хороший…

Читать онлайн «Воспоминания вдовы рава Баруха Ашлага – Фейги Ашлаг» автора Ашлаг Фейга — RuLit — Страница 5

А в плане распорядка – он приходил в семь часов, ел довольно хорошо, шел заниматься. Может быть, иногда он лежал – буквально две-три минуты. Но он что-то в это время делал, не спал. Он ложился, когда хотел немножко уйти от всех. Единственное, что он сказал в мою пользу: «Ты мне не мешаешь». Со всем моим «Я», он чувствовал, что я, все-таки, не мешала. Это уже было хорошо. А потом он садился с 7:30 и пел. Полтора часа он пел «Талмуд Десяти Сфирот». Сидел. Раскачивался. Напевал «Талмуд Десяти Сфирот» каждый день. Потом, с 9 до 12 они уезжали. Причем рав Лайтман в 12 – 12:30, возвращался совершенно уставший.

Читайте так же:  молитва от печали тоски

А рав Барух Шалом был как огурчик и тащил его еще заниматься к себе в комнату! Говорит: «Пойдем, урвем для святости!» Рав Лайтман шел из последних сил, а Рабаш говорит: «Ну, ты бы ушел, если бы было куда» – и они занимались.

После этого рав Барух кушал десять минут. Десять минут отдыхал: ставил часы на десять минут, а через пять уже вставал. И шел в свою комнату писать статью или печатать, до четырех. Иногда он на подставке для книг немножко дремал.

В годы молодые он по 18 часов занимался, опуская ноги в холодную воду, чтобы не уснуть. А здесь – до четырех. И с 4:30 они уже опять шли на занятия в группу. И рав Лайтман должен был туда идти – а уже там была работа до девяти вечера. Вот такая была жизнь.

Вопрос: Фейга, скажите, а эти все записи остались?

Фейга: К тому времени, когда я вошла в дом как жена (я уже в этом доме более четырех лет ухаживала за больной рабанит), я видела, что было очень много материалов. Но в какой-то момент их стало намного меньше. Я не знаю, кому он отдал эти материалы, может раву Лайтману.

Рав: У меня небольшая часть материалов. Рабаш свои заметки, в основном, сжег.

Фейга: Рабаш каждый Песах перебирал записи. Однажды он даже специально вынул ящик, чтобы я видела, где этот материал лежит. Я относилась к ним очень трепетно… Например, тетрадку, в которой была записана «Шамати», я вообще никогда не открывала. У меня было чувство очень большого уважения. И вдруг из всей массы материалов осталась лишь какая-то небольшая часть.

Я все таки хочу сказать, что ушел он потому, что наши запросы духовного иссякли! Мы ничего не могли добавить. Нам нечего было у него спросить – мы все сникли, надеялись на него, жили, как говорится, на всем готовом.

Ни болезней, ни проблем, только жалобы на отсутствие денег… Но, в принципе, ничего плохого не случалось за все эти годы. И мы так привыкли, что нечего было просить. Такое у меня было ощущение. За месяц до ухода Рава…

Рав: Какое-то такое абсолютное безразличие. Это -как вот сверху спустилось какое-то облако и накрыло абсолютно всех – ну, как наркоз какой-то, что ли.

Фейга: Было возбуждение в 70-80-х годах и вдруг в 90-м – полный штиль. Это очень чувствовалось. И он очень это переживал, потому что он этим заряжался: когда были вопросы, поиск, он был совершенно другим. Он приходил с урока, и с интересного вопроса мог потом развивать дальше.

А тут, ничего не стало – пустота. Только с материальными проблемами приходили… Я говорила: Рав, что такое? Что они Вас мучают? Никто не спрашивал: «Где же Творец? Где же наша любовь к Нему? Где же наше продвижение?» Ни одного вопроса, связанного с духовным! Записки перестали писать. Раньше женщины подавали кучу записок. Я вообще сникла. Однажды он сказал мне: «Сядь. Я тебе объясню за полчаса весь „Талмуд Десяти Сфирот“. А я ответила: „Через полчаса, не сейчас…“

Я хочу обратиться к людям: «Не повторяйте этих ошибок! Сегодня нет времени сказать „потом“. Если Творец дает возможность за что-то уцепиться, надо срочно цепляться! Сегодня мы не можем оставить что-то на „завтра“. Сегодня все сошлось в точку!». Так же, как я потом долгие годы плакала из-за этой своей фразы и из-за всей своей мелочности – чтобы потом, не дай Бог, не лить слезы на века!

Сегодня надо взяться за нить спасения – Учение Бааль Сулама. Оно завершает и дает нам всю Тору, от Адама Ришон (Первого Человека) и до наших дней. Ее передал нам рав Барух Шалом Ашлаг и позаботился о том, чтобы она попала в руки человека, который пригоден для передачи всей самой тонкой, внутренней части науки Каббала, необходимой нам для выживания – духовного и материального – раву Михаэлю Лайтману.

Я считаю, что с нами произошло три чуда, три вещи, которые были не в соответствии с законом причины-следствия. Как бы, и не полагается нам! «Чудо» – это то, что не вытекает из наших заслуг, достоинств. Это выше причин и следствий!

Первое – то, что раскрылся Бааль Сулам. Второе – то, что его сын смог стать его учеником и приемником, и Бааль Сулам смог ему передать методику. И третье – Творец дал раву Баруху возможность, чтобы тоже было кому передать – раву Лайтману.

Это как бы, тройное чудо. Естественно, я не ставлю всех в один ряд! Вообще не принято сравнивать уровни праведников! Я не об этом. Постижения не передаются. Передается методика Учителя-каббалиста – это уровень света, который улавливается учеником, и тогда он способен передавать дальше. А ученики должны уловить это одеяние – свет. А улавливают его через поведение и учебу.

2. Я верю в рава Лайтмана (Понедельник 02 Май 2005)

После ухода из этого мира Бааль Сулама, рав Барух Шалом подчеркивал, что если праведник ушел, и ученики не переживают, забывают о том, кто был с ними, то они теряют все, что получили от него.

Когда ушел рав Барух, мы были очень потрясены и начали осознавать, как много мы упустили. Утерянные возможности подавили нас надолго. И рав Михаэль Лайтман только года через два начал приходить в себя…

Видео (кликните для воспроизведения).

Он даже не искал выхода, например, чтобы начать печататься… Я его собственно в этом подталкивала. Я не знаю почему. Но, по-моему, я просто хотела, чтобы он начал давать уроки, и я их могла слушать. Почему я думала, что его уроки я буду слушать, а рава Баруха – нет? Мне казалось, что рав Лайтман передает материал очень интересно. Мне было интересно его слушать. И я убедила еще нескольких.

ашлаг фейга молитва каббалиста
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here